Aktualności

 • 18.05.2021 Kategoria: Informacje

  Zmiana w polskich innowacjach dzieje się teraz. Łukasiewicz raportuje 2 lata prac

  Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów. Tak Sieć Badawcza Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności na rzecz innowacyjnej gospodarki.

 • 12.05.2021 Kategoria: Informacje

  Benchmarking klastrów 2020 – potencjał klastrów w Polsce i współpraca polsko-norweska

  Zaproszenie

 • 20.04.2021 Kategoria: Informacje

  Dyrektor Łukasiewicz-IMBIGS reprezentuje Sieć Badawczą Łukasiewicz na Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2021

  Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2021 (21-23 kwietnia 2021) to przestrzeń dla ogólnopolskiej debaty o klimacie i ochronie środowiska w Polsce, której celem jest zainicjowanie wspólnych działań administracji i wszystkich sektorów gospodarki na rzecz ochrony środowiska oraz stworzenia ambitnej, racjonalnej ekonomicznie polskiej polityki klimatycznej.

 • Portret prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke 24.02.2021 Kategoria: Informacje

  Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke

  naukowca, wybitnego specjalisty w zakresie ekonomiki górnictwa i przeróbki węgla kamiennego, wieloletniego pracownika Łukasiewicza – IMBiGS.

   

 • 27.01.2021 Kategoria: Informacje

  Kolejna publikacja pracownika Łukasiewicz – IMBiGS w Top 10 czasopism z listy Scopus (CiteScore)

  Artykuł pt. „Structure and properties of nano- and polycrystalline Mn-doped CuCr2Se4 obtained by ceramic method and high-energy ball milling”, którego jednym ze współautorów jest pracownik Łukasiewicz – IMBiGS dr Beata Witkowska-Kita, został opublikowany w czasopiśmie Materials Research Bulletin Vol. 137 (2021) 111174, wydawnictwo Elsevier znajduje się w Top 10 czasopism z listy Scopus (CiteScore).

 • 12.01.2021 Kategoria: Informacje

  Publikacja pracownika Łukasiewicz-IMBiGS w Top 10 czasopism z listy Scopus (CiteScore)

  Artykuł „Properties of expanded graphite polystyrene damaged by the impact of solar radiation”, którego jednym ze współautorów jest pracownik Łukasiewicz – IMBiGS dr Artur Miros, został opublikowany w czasopiśmie Journal of Building Engineering. Czasopismo Journal of Building Engineering (wydawnictwo Elsevier) znajduje się w Top 10 czasopism z listy Scopus (CiteScore).

 • 24.11.2020 Kategoria: Informacje

  Łukasiewicz-IMBiGS członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

  Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu ma status Krajowego Klastra Kluczowego. Tworzą go polskie przedsiębiorstwa świadczące pełen zakres usług zagospodarowania większości kategorii odpadów na terenie całego kraju jak również w większości krajów UE i poza UE.

  Wsparciem dla firm są instytucje naukowe, nowoczesne centra badawczo-rozwojowe oraz firmy i instytucje  zajmujące się wsparciem biznesu.

  https://klasterodpadowy.com/

 • 16.11.2020 Kategoria: Informacje

  Złoty medal dla Ł-IMBiGS na Targach INOVA CROATIA

  Wynalazek, którego autorami sa dr Artur Miros, dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, mgr inż. Katarzyna Biel "Piasek/kruszywo ograniczające zarastanie biologiczne do spoinowania kostki brukowej" otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA CROATIA w Zagrzebiu. 

 • 05.11.2020 Kategoria: Informacje

  Nowa monografia autorstwa pracowników Łukasiewicz –IMBiGS

  Technika wzbogacania grawitacyjnego. Separatory powietrzno-wibracyjne typu FGX

  W serii wydawniczej Studia, Rozprawy, Monografie Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN pod Nr 212 ukazała się monografia autorstwa prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke i dr hab. inż. Ireneusza Baica pt.: „Technika wzbogacania grawitacyjnego. Separatory powietrzno-wibracyjne typu FGX”

 • 12.10.2020 Kategoria: Informacje

  Webinarium - Trzy filary przyszłości: odnawialna energia, ochrona wód i gospodarka odpadami

  Szanowni Państwo,

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w webinarium pn. „Trzy filary przyszłości: odnawialna energia, ochrona wód i gospodarka odpadami” oraz spotkaniach b2b z norweskimi firmami w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

   

Strony