Badania elektryczne

Badania elektryczne: 

  • wytrzymałość elektryczna izolacji w zakresie napięć 0 - 10 kV
  • rezystancja izolacji w urządzeniach zasilanych do 1000 V AC
  • rezystancja zacisku ochronnego i sprawdzanie ciągłości układu połączenia ochronnego w maszynach i urządzeniach
  • prąd upływowy w urządzeniach zasilanych napięciem do 1000 V AC