Badania konstrukcji ochronnych

Laboratorium wykonuje badania:

  • konstrukcji chroniących operatora  w maszynach do robót ziemnych, maszynach górniczych i innych,
  • stanowiska badawcze pozwala na badanie całych kabin wraz z fragmentami konstrukcji nośnej maszyny,
  • ograniczenie gabarytowe: 5m x 5m x 4m,
  • zakres stosowanych sił: do 2 MN (~204 tony siły),
  • możliwość obciążenia konstrukcji w 2 płaszczyznach,

Badania według norm:

  • PN-EN ISO 3471
  • PN-EN ISO 3449
  • PN-G 5900

Laboratorium wykonuje również badania wytrzymałościowe innych obiektów wielkogabarytowych