Majątek

Instytut dysponuje mieniem o łącznej wartości 54 522 255,34 zł  - wg stanu na 19 październik 2020.

Majątek trwały to 21 025 305,10 zł, w tym:

  • grunty posiadane w użytkowaniu wieczystym o wartości 8 503 314,62 zł,
  • budynki o wartości 6 934 054,62 zł,
  • urządzenia techniczne i maszyny o wartości 3 798 899,60 zł,
  • środki transportu o wartości  272 903,41 zł,
  • inne środki trwałe 477 031,44 zł,
  • środki trwałe w budowie 2 390,00 zł,
  • inwestycje długoterminowe 973 201,28 zł,
  • wartości niematerialne i prawne 35 243,37 zł.

Majątek obrotowy to 33 496 950,24 zł.

 

Informacje wytworzyła:   Anna Brokman
Do witryny Łukasiewicz - IMBiGS informacje wprowadził:   Mariusz Dawid
Data wytworzenia informacji:   19.10.2020r.
Data udostępnienia informacji:   19.10.2020r.