Organizacja

Dyrektorowi Instytutu poza jego Zastępcami podlegają bezpośrednio następujące jednostki organizacyjne:

 • Dział Spraw Pracowniczych i HR
 • Dział Organizacji i Rozwoju / Inspektor Ochrony Danych
 • Obsługa Prawna
 • Zespół Kontroli Wewnętrznej
 • Kancelaria Tajna/Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych/ Inspektor BHP i ppoż.
 • Archiwum Zakładowe

 

Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych podlegają następujące jednostki organizacyjne:

 • Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji
 • Laboratorium Maszyn i Konstrukcji zobacz >>
 • Zakład Kształcenia Ustawicznego  zobacz >>
 • Zakład Konstrukcji Tymczasowych
 • Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami
 • Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych zobacz >>
 • Laboratorium Materiałów Budowlanych „Izolacja”
 • Zespół ds. Ocen Technicznych

 

Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Promocji podlegają następujące jednostki organizacyjne:

 • Centrum Jakości i Certyfikacji
 • Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
 • Zakład Współpracy Międzynarodowej i Promocji zobacz >>
 • Biuro Zarządzania Projektami (PMO)
 • Dział Administracyjno-Techniczny
 • Zespół IT

 

Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych podlegają następujące jednostki organizacyjne:

 • Główny Księgowy
 • Dział Księgowo – Finansowy
 • Dział Planowania i Kontrolingu
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Odział zamiejscowy w Katowicach

 

W Instytucie działają następujące organy doradcze i opiniodawcze:

 • Rada Instytutu Sieci zobacz >>
 • Rada Programowa ds. Szkoleń Operatorów Maszyn
 • Rada ds. Certyfikacji
 • Komitet ds. Certyfikacji Wyrobów
 • Komitet ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania