Kierownictwo Instytutu

Dyrektor Instytutu
Sekretariat:

tel. 22 843 11 94
tel. 22 853 97 11
 

Z-ca Dyrektora ds. Badawczych
Sekretariat:

tel. 32 258 05 72

Z-ca Dyraktora ds. Finansowych i Operacyjnych
Sekretariat:

tel. 22 853 97 11
tel. 22 853 97 15