Budownictwo Modułowe

adobestock_382702051.jpeg

Wraz z rosnącą presją wywieraną na sektor budownictwa, aby zapewnić infrastrukturę i domy, które są kluczowymi czynnikami gospodarczymi umożliwiającymi rozwój państwa, w budownictwie nadal innowacje nie są wprowadzane w oczekiwanym tempie.

W związku z powyższym należy rozważyć możliwość radykalnej transformacji naszych metod i podejść do budownictwa (technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych i legislacyjnych), które umożliwią bardziej wydajne i efektywne wdrażanie technologii, aby umożliwić również zmianę sposobu, w jaki nasze zasoby środowiska są dostępne teraz i będą w przyszłości. Nie ma wątpliwości, że jest to ekscytujący czas dla sektora budownictwa i transformacji procesów budowlanych. Wzorowana na koncepcji Przemysłu 4.0 idea Budownictwa 4.0 opiera się na zbiegu trendów i technologii, które wprowadzają zmianę sposobu, w jaki projektowane, konstruowane i eksploatowane są zasoby sektora budownictwa.

Wobec wyzwań budownictwa, jakim są: urbanizacja, zmiany demograficzne, kompetencje, zmiany klimatyczne i produktywność, określane są trzy perspektywy rozwiązań:

  • uprzemysłowienie produkcji (fizyczne łańcuchy wartości z modularyzacją i prefabrykacją);
  • systemy cyfrowo-fizyczne (Internet rzeczy, automatyzacja i robotyzacja);
  • technologie cyfrowe i obliczeniowe (BIM, skanowanie, sztuczna inteligencja i przetwarzanie w chmurze, duże zbiory danych i analiza danych, Blockchain)

W ramach działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz dokonano diagnozy sektora, określono czynniki sukcesu i uruchomiono w ramach jednej z Grup Badawczych, Zrównoważona Gospodarka i Energia, Program Badawczy Łukasiewicza – Budownictwo Modułowe, którego celem jest odpowiedź na wyzwania rynku przyszłości.