Badania

Prowadzimy działalność w następujących obszarach:

  • prace teoretyczne dotyczące konstrukcji prętowych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji z połączeniami podatnymi i z luzami
  • prace teoretyczne dotyczące konstrukcji rusztowań systemowych, rurowo- złączkowych i innych konstrukcji tymczasowych stosowanych w budownictwie oraz bezpieczeństwa ich użytkowania
  • badania eksperymentalne związane z dwoma wyżej wymienionymi obszarami działania


Nasza oferta obejmuje:

  • badania rusztowań i innych konstrukcji tymczasowych w zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa montażu, eksploatacji dla potrzeb certyfikacji, zgodnie z zakresem akredytacji
  • obliczenia statyczne konstrukcji tymczasowych przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej
  • prace badawcze i aplikacyjne w zakresie systemów monitorowania stanu technicznego obiektów budowlanych
  • badania będące podstawą certyfikacji rusztowań i innych konstrukcji tymczasowych w zakresie dobrowolnego znaku bezpieczeństwa „B” oraz  zgodności rusztowań lub ich elementów z wymaganiami norm PN-EN w szczególności norm serii PN-EN 12811 i PN-EN 12810