Centrum Konstrukcji Tymczasowych

adobestock_454410472.jpeg

Instytut zajmuje się problematyką rusztowań już od początku swojego istnienia. W latach 70 ubiegłego wieku prowadzono szereg prac badawczych poświęconych problematyce rusztowań rurowo-złączkowych, a od połowy lat 90 rozpoczęto w IMBiGS prace naukowo-badawcze z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji rusztowań systemowych. Wieloletnie doświadczenie IMBiGS pozwala na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w szerokim zakresie problematyki konstrukcji tymczasowych w szczególności rusztowań, obejmującej badania wytrzymałościowe i eksploatacyjne, bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo montażu i demontażu oraz eksploatacji.

Pracownia prowadzi działalność w następujących obszarach:

 • prace teoretyczne dotyczące konstrukcji prętowych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji z połączeniami podatnymi i z luzami
 • prace teoretyczne dotyczące konstrukcji rusztowań systemowych, rurowo- złączkowych i innych konstrukcji tymczasowych stosowanych w budownictwie oraz bezpieczeństwa ich użytkowania
 • badania eksperymentalne związane z dwoma wyżej wymienionymi obszarami działania
 • badania rusztowań i innych konstrukcji tymczasowych w zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa montażu, eksploatacji dla potrzeb certyfikacji, zgodnie z zakresem akredytacji
 • obliczenia statyczne konstrukcji tymczasowych przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej

W szczególności w zakresie działania znajdują się następujące konstrukcje:

 • rusztowania systemowe robocze (systemy ramowe, systemy modułowe, systemy rusztowań przejezdnych
 • rusztowania rurowo-złączkowe
 • rusztowania podporowe
 • podpory stropowe
 • deskowania
 • regały magazynowe
 • tymczasowe systemy trybun i zadaszeń

Laboratorium Badań Maszyn Roboczych i Górniczych IMBiGS posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 049 w zakresie badań rusztowań i deskowań.