Dla Biznesu

adobestock_105873727.jpeg

Instytut to nie tylko organizacja. To przede wszystkim Idea szeroko pojętego rozwoju i tworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz lepszego jutra. Działalność Instytutu od ponad 70 lat ukierunkowana jest na potrzebny polskiego rynku surowców i wyrobów budowlanych, maszyn roboczych, automatyzacji procesów produkcyjnych oraz konstrukcji tymczasowych. Przyszłość budownictwa i jego potrzeby sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania wpisujące się w zasadę zrównoważonego  rozwoju i Budownictwa 4.0. Dzięki nowoczesnemu podejściu do realizowanych badań naukowych i prac rozwojowych opracowujemy innowacyjne produkty, technologie i rozwiązania dla biznesu.

Ofertę dla biznesu w Łukasiewicz - IMBiGS realizują trzy Centra Badawcze oraz trzy Laboratoria. 

Działamy w obszarach: 

  • mechanizacja budownictwa (automatyzacja i robotyzacja)
  • konstrukcje tymczasowe
  • materiały budowlane
  • termo i hydroizolacje (instalacje przemysłowe i w budownictwie)
  • górnictwo skalne
  • surowce mineralne
  • gospodarka odpadami
  • budownictwo modułowe