Aktualności

Kategoria:

2021-05-18

Zmiana w polskich innowacjach dzieje się teraz. Łukasiewicz raportuje 2 lata prac

Blisko 400 dodatkowych ofert dla biznesu na badania, produkty i usługi, nowi klienci, wyższy zysk i przychody z komercjalizacji, a także ukierunkowana na strategiczne obszary praca 4500 naukowców i inżynierów. Tak Sieć Badawcza Łukasiewicz podsumowuje 2 lata działalności na rzecz innowacyjnej gospodarki.
2021-02-24

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. inż. Wiesława Blaschke

naukowca, wybitnego specjalisty w zakresie ekonomiki górnictwa i przeróbki węgla kamiennego, wieloletniego pracownika Łukasiewicza – IMBiGS.

 


2021-01-27

Kolejna publikacja pracownika Łukasiewicz – IMBiGS w Top 10 czasopism z listy Scopus (CiteScore)

Artykuł pt. „Structure and properties of nano- and polycrystalline Mn-doped CuCr2Se4 obtained by ceramic method and high-energy ball milling”, którego jednym ze współautorów jest pracownik Łukasiewicz – IMBiGS dr Beata Witkowska-Kita, został opublikowany w czasopiśmie Materials Research Bulletin Vol. 137 (2021) 111174, wydawnictwo Elsevier znajduje się w Top 10 czasopism z listy Scopus (CiteScore).
2020-11-16

Złoty medal dla Ł-IMBiGS na Targach INOVA CROATIA

Wynalazek, którego autorami sa dr Artur Miros, dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, mgr inż. Katarzyna Biel "Piasek/kruszywo ograniczające zarastanie biologiczne do spoinowania kostki brukowej" otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA CROATIA w Zagrzebiu. 
2020-08-28

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn informuje:

2020-04-21

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy prof. zw. dr hab. inż. Zbigniewa Starczewskiego

naukowca, nauczyciela akademickiego,  mentora oraz wieloletniego Dyrektora Instytutu
Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego2019-10-18

Brązowy medal dla Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Sukces Łukasiewicza. Grad nagród na wystawie IWIS 2019


2019-07-16

Prof. Wiesław Blaschke Honorowym Prezesem Śląskiej Rady NOT FSNT

Wyróżniony za zasługi w działalności Śląskiej Rady


2019-06-12

Złoty medal dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - IMBiGS

Sukces na XII Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG


2019-05-24

Srebrny medal dla Sieci Badawczej Łukasiewicz – IMBiGS

Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lepine 2019


2019-04-03

Powstała Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

Uroczysta inauguracja


2019-04-01

Powstaje Sieć Badawcza Łukasiewicz

Dla biznesu, dla nauki, dla polskiej gospodarki2019-03-07

Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

Seminarium pod Honorowym Patronatem IMBiGS


2019-02-19

Współpraca Instytutu z przemysłem

Urządzenie do montażu gwoździa z podkładką


2019-02-08

VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami Sosexpo 2019

Konferencja z udziałem specjalistów z Instytutu2019-01-07

Metoda wzbogacania węgla kamiennego opracowana w Instytucie

Badania nad usuwaniem rtęci i siarki z węgla kamiennego2018-11-27

XIX Międzynarodowy Kongres Przeróbki Węgla 2019 w New Delhi

Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego


2018-11-26

Powołanie Zastępcy Dyrektora w IMBiGS

Zakończeniu naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Promocji 


2018-11-26

Usługa ochrony osób i mienia IMBiGS 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


2018-11-26

„Wydobycie i produkcja drobnych frakcji kruszyw naturalnych oraz technologie ich zagospodarowania”

Nowa monografia pod redakcją prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła


2018-11-21

mObywatel, czyli cyfrowe dokumenty w smartfonie

mTożsamość – pierwsza aplikacja dostępna na mObywatel


2018-11-21

Instytut realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt Instytutu, nagrodzony nagrodą Polski Produkt Przyszłości, otrzymał dofinansowanie2018-10-31

HORYZONT 2020 – Technologie Addytywne

Instytut zaprasza na Międzynarodowe Warsztaty


2018-10-23

Problematyka emisji rtęci do atmosfery

Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony środowiska


2018-10-22

XXXII Konferencja: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej

„Sektor paliw i energii wobec nowych wyzwań”


2018-10-12

Nowa instalacja do suchego odkamieniania węgla kamiennego

Sprawdzona technologia do wzbogacania węgla kamiennego


2018-10-05

Instytut przyznał certyfikat Keymark

Prestiżowy znak dla firmy Gór-Stal Sp. z o. o.


2018-09-27

Wyniki naboru z dnia 8.08.2018 r.

Wyniki naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Promocji w IMBiGS2018-09-18

Wizyta indyjskich przedsiębiorców w Polsce

Spotkanie przedsiębiorców z Indii z przedstawicielami IMBiGS w Katowicach


2018-09-18

II Konferencja Naukowo-Techniczna Rusztowania

Spotkanie przedstawicieli z branży rusztowań


2018-09-04

Nagroda Best Paper Award dla pracownika IMBiGS

Wyróżnienie dla pracownika IMBiGS na konferencji międzynarodowej2018-07-31

VI edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego

Zapraszamy na prezentacje pracowników Instytutu2018-07-03

Konferencja „Modułowe Technologie i Konstrukcje w Budowie Maszyn – MTK 2018

Pracownicy Instytutu prezentują swoje osiągnięcia.


2018-06-27

XV Forum Inżynierskie Technika w recyklingu

IMBiGS przedstawia swoje dokonania


2018-06-25

Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań - Olsztyn

IMBiGS na II Mistrzostwach Montażu Rusztowań2018-05-22

Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości

Przyszłość górnictwa węgla brunatnego


2018-05-20

Wyróżnienie w Konkursie EKSPERT 2018

Współpraca Instytutu z przemysłem


2018-05-16

Instytut poszukuje partnerów w ChRL

Wspólny projekt badawczy2018-04-27

Salon Kruszyw 2018

Zaproszenie na Debatę „Zagospodarowanie trudno zbywalnych drobnych frakcji kruszyw”


2018-04-27

Dzień Informacyjny Programu LIFE 2018

Prezentacja projektów Instytutu: DIM WASTE I MORE ENERGY


2018-04-25

Bony na innowacje dla MŚP

Łatwiejsze sortowanie materiałów trudnoprzesiewalnych


2018-04-25

Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin (PTPK)

dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS Prezydentem PTPK
2018-03-13

Oferta Instytutu na XIX Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

Promocja rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska


2018-03-09

KONGRES PRZERÓBKI WĘGLA - 2019, NEW DELHI, INDIE

Przedstawiciel Polski w International Organizing Committee (IOC).2018-02-23

„Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych”

Najnowsza monografia wydana przez IMBiGS


2018-02-19

II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018

Promocja bezpieczeństwa pracy na budowie2017-12-15

Nagroda EUREKA 2017

Kolejny sukces pracowników  JUMARPOL i IMBiGS


2017-12-11

Targi Autostrada 2018 - Kolejna edycja Konkursu BIG BAU MASTER

Instytut współorganizatorem Konkursu2017-12-01

Górnicze Święto w IMBiGS

Nominacja dla Dyrektora Instytutu prof. dra hab. inż. Zbigniewa Starczewskiego.


2017-11-23

Przygotowania do Międzynarodowego Kongresu Przeróbki Węgla (ICPC)

Przedstawiciel IMBiGS członkiem Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego (IOC)


2017-11-17

Uroczyste obchody Światowego Dnia Akredytacji

Pracownicy IMBiGS powołani do Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Budownictwa przy PCA


2017-10-30

Ustawa o elektromobilności ... i co dalej.

Instytutowi nieobce są pojazdy elektryczne


2017-10-10

Święto Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Skalnej i Szklanej

Instytut aktywnym propagatorem stosowania wełny mineralnej


2017-09-14

Wizyta studyjna delegacji z Węgier

Dzielimy się doświadczeniami w realizacji projektów w ramach Programu LIFE


2017-07-18

Nagrody TYTAN 2017

Wspólny sukces pracowników  JUMARPOL i IMBiGS


2017-06-23

Uroczystość nadania tytułu Doktora H. C. WAT Panu Prof. Eugeniuszowi Świtońskiemu

Wyróżnienie za wybitny dorobek naukowy i wybitne zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej2017-06-14

Nowy katalog „Polska Ekologia”

Instytut wśród firm działających na rzecz ochrony środowiska


2017-05-25

Misja gospodarcza firm polskich do Niemiec

Systemy magazynowania energii


2017-05-19

Instytut na Targach „Autostrada–Polska”

Prezentacja kruszywa lekkiego wg technologii IMBiGS


2017-05-15

Promocja polskich firm z branży optoelektroniki w Finlandii

Misja gospodarcza firm polskich do Finlandii
2017-04-24

Zmiany w obowiązkach szkolenia operatorów maszyn i urządzeń.

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS informuje;2017-03-17

„Kruszywa” najprężniej rozwijającym się czasopismem w branży

Dyrektor Instytutu wybrany do Rady Naukowej czasopisma Kruszywa


2017-02-10

Nowa filozofia w budownictwie?

Rozmowa z dr. hab. Stefanem Góralczykiem, prof. IMBiGS, dyrektorem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego


2017-02-10

Wsparcie międzynarodowego transferu technologii.

Od 1.01.2017 ruszyła w IMBIGS realizacja kolejnego projektu w ramach sieci EEN.


2017-01-12

Kolejny patent pracowników IMBiGS

Sposób na wykorzystanie odpadów powydobywczych


2016-12-15

Wybory władz FSNT-NOT na kadencję 2016-2020

Dyrektor Instytutu wybrany do nowego Zarządu Głównego FSNT-NOT

2016-11-28

Międzynarodowe Targi „MINING INDUSTRY EXPO-2016", Kijów, Ukraina

Oferta dla ukraińskiego przemysłu wydobywczego2016-11-22

Spotkanie Przewodniczących Komitetów Technicznych PKN

Zmiany w sposobie funkcjonowania PKN


2016-11-18

Posiedzenie Rady do Spraw Certyfikacji

Bezstronność działalności certyfikacyjnej


2016-11-17

PL 223787 - nowy patent pracowników Instytutu

Sposób i układ urządzeń do wzbogacania węgla kamiennego
2016-09-29

„NIE. Bezpieczna budowa”

Promocja zasad bezpiecznej pracy na budowie.


2016-08-11

„Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach. Projektowanie, wdrażanie i użytkowanie”

Najnowsza monografia prof. dra hab. inż. Jerzego Łunarskiego


2016-06-29

Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich

Zakończenie projektu dotyczącego nowej technologii zagospodarowania odpadów


2016-06-20

Nagroda dla Dyrektora Stefana Góralczyka, prof. IMBiGS

XXV Kongres Techników Polskich


2016-06-15

Instytut na Targach "Autostrada Polska"

Kieleckie targi już za nami


2016-05-10

Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2016

Energia elektryczna i ciepło z biomasy


2016-04-27

TRANSPORT RESEARCH ARENA 2016

Projekty europejskie Plus-Moby i Free-Moby, z udziałem Instytutu, na TRA 2016


2016-04-20

Sposób na węgiel

Rozwój technologii suchego odkamieniania urobku węglowego – "Czasopismo Techniczne" z.1/2016


2016-04-18

Instytut nagrodzony okolicznościową statuetką BMR

I Warmińsko-Mazurskie Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań  to sukces w zakresie  promocji bezpieczeństwa montażu i eksploatacji rusztowań.


2016-03-25

IMBiGS na Giełdzie Wynalazków w Centrum Nauki Kopernik

Instytut kolejny raz prezentuje swoje wynalazki w doborowym towarzystwie


2016-03-07

„Surowce krytyczne i strategiczne w Polsce”

Najnowsza monografia wydana przez IMBiGS2016-02-05

Strategiczny Plan Rozwoju IMBiGS na lata 2016 - 2020

Opracowano i zatwierdzono plan oraz kierunki rozwoju Instytutu na najbliższe 5 lat


2015-12-16

Złoty medal na "2015 Taipei Int'l Invention Show & Technomart"

Nagroda dla technologii IMBiGS przyznana na tajwańskich targach


2015-12-15

Mistrz Techniki FSNT NOT 2015

Instytut został laureatem konkursu FSNT NOT2015-11-27

Złoty medal na „BRUSSELS INNOVA 2015”

Wyróżnienie dla projektu IMBiGS.


2015-10-27

"Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej" - książka

Nowa książka prof. Jerzego Łunarskiego wydana przez IMBiGS


2015-10-23

Medal za Zasługi dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej dla prof. S. Góralczyka

Odznaczenia dla działaczy ruchu stowarzyszeniowego, odznaka honorowa dla IMBiGS (dyplom)


2015-07-16

Maszyny na miarę potrzeb klienta

Kolejne urządzenia wykonane w Instytucie zostały odebrane przez klientów.


2015-07-07

Platyna, złoto, srebro i brąz dla najlepszych

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych  INTARG w Krakowie


2015-06-10

"LABOR OMNIA VINCIT"

W dniu 9 czerwca 2015 roku, w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się – zorganizowane przez FSNT NOT - XIII Forum Inżynierskie.


2015-06-08

Instytut jest uprawniony do wydawania Europejskich Ocen Technicznych

Nowe uprawnienia dla IMBiGS dotyczące kruszyw oraz materiałów do termo- i hydroizolacji


2015-06-04

IMBiGS na majowych targach kieleckich

Targi Autostrada Polska i Maszbud 2015 tradycyjnie z udziałem Instytutu


2015-05-18

IMBiGS na majowych targach kieleckich

Targi Autostrada Polska i Maszbud jak zawsze z udziałem Instytutu


2015-05-15

Krajowe Forum Konsultacyjne CBT

Posiedzenie Krajowego Forum Konsultacyjnego Centrum Bezpieczeństwa Technicznego odbyło się 15 maja 2015 r. w Warszawskim Domu Technika NOT. Gospodarzem spotkania był Wiceprezes FSNT-NOT dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS.


2015-05-14

Dzień Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW

12 maja 2015 r. był Dniem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Z tej okazji odbyła się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału SiMR, w której uczestniczyła społeczność akademicka Wydziału oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in. dziekani innych wydziałów Politechniki oraz przedstawiciele instytutów badawczych i firm współpracujących z Wydziałem.


2015-05-07

Współpraca IMBiGS z PWSZ w Legnicy

4 maja 2015 roku w Ministerstwie Gospodarki, w obecności Podsekretarza Stanu w tym Resorcie - Ilony Antoniszyn-Klik,  podpisano list intencyjny w sprawie współpracy IMBiGS z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.


2015-04-25

IMBiGS - aktualizacja notyfikacji UE nr 1454 dla izolacyjnych wyrobów budowlanych

Aktualizacja notyfikacji dotycząca rozporzadzenia PEiRE (UE) nr 305/2011.


2015-04-24

"Pióro za pióro" - wyróżnienie dla prof. Stefana Góralczyka

W dniach 22 - 24 kwietnia 2015 r. odbyła się w Kudowie Zdroju jubileuszowa 15. Konferencja "Kruszywa Mineralne". Z tej okazji organizatorzy konferencji wręczyli okolicznościowe podziękowania.


2015-04-17

Dzień Budowlańca w SGGW

Instytut promował w trakcie tej imprezy szkolenia zawodowe operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.


2015-04-03

XLI Olimpiada Wiedzy Technicznej – finały

Dyrektor Instytutu prof. Stefan Góralczyk uczestniczył w otwarciu III, finałowego etapu Olimpiady, który odbył się w dniach 27-29 marca br. w Chełmie.


2015-02-27

Kolejne nagrody dla IMBiGS

Instytut  w uhonorowanym gronie wynalazców.


2014-12-01

BARBÓRKA 2014

Barbórkowe uroczystości w IMBiGS


2014-11-28

I Ogólnokrajowe Forum Bezpieczeństwo na Budowie

Ile warte jest życie ludzkie? To pytanie pozostaje jak zawsze bez odpowiedzi. Czy warto podejmować inicjatywy, aby chociaż jedno ocalić – odpowiedź na to pytanie zawsze brzmi – tak!
 


2014-11-28

Krakowskie Dni Nawierzchni 2014 - zakończone

W dniach 25-27 listopada 2014 r. odbyły się Krakowskie Dni Nawierzchni 2014
 


2014-11-24

Nagrody za sposób przetworzenia odpadów

Ekologiczne rozwiązanie opracowane w Instytucie zostało nagrodzone na jesiennych wystawach i targach.

 


2014-10-17

Złoty medal z wyróżnieniem

uzyskał wynalazek Instytutu na VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.


2014-09-23

Jubileusze w AGH

W dniach 18-19 września 2014 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się III edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Konferencja miała charakter wyjątkowy, bo świętowano jubileusz 50-lecia istnienia Katedry Górnictwa Odkrywkowego oraz jubileusz 70-lecia dwóch jej zasłużonych profesorów: prof. Wiesława Kozioła oraz prof. Marka Stryszewskiego.


2014-09-08

KRIR i IMBiGS podpisały list intencyjny

Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego rozpoczęły współpracę, której celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy polskich rolników.


2014-06-05

Linia do produkcji kruszyw z odpadów

Katowicki Holding Węglowy S.A. uzyskał Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1454-CPD-303 wydany przez Instytut, niezbędny do oznakowania znakiem CE produkowanego kruszywa na nowo uruchomionej linii produkcyjnej.


2014-05-18

Konkurs Operatorów Maszyn Budowlanych

Konkurs został przeprowadzony w Kielcach w dniach 15, 16 i 17 maja br. podczas XVI Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD na terenach Targów Kielce SA pod patronatem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.


2014-05-18

Salon Kruszyw 2014 już za nami!

15 maja br Instytut zorganizował kolejny raz na targach Autostrada Polska w Kielcach debatę specjalistyczną w ramach Salonu Kruszyw. Temat tegorocznej debaty to „Ustawa o odpadach wydobywczych w praktyce”.


2014-05-14

IMBIGS na kieleckich targach Autostrada Polska i Maszbud 2014

14 maja br rozpoczęły się w Kielcach XX Targi AUTOSTRADA POLSKA i XVI Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych MASZBUD, w których udział wziął Instytut.


2014-03-26

Gala plebiscytu "Złoty Inżynier"

Prezydent RP Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem XX jubileuszową edycję plebiscytu "Złoty Inżynier" organizowaną przez redakcję "Przeglądu Technicznego". 


2013-05-12

Innowacje w wykorzystaniu odpadów wydobywczych

"Innowacyjne technologie gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych" - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa skalnego współorganizował spotkanie pod takim hasłem.