Sklep online

Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach. Projektowanie, wdrażanie i użytkowanie

Autor

Jerzy Łunarski

ISBN

978-83-86040-24-7

Cena

56.00

Format

B5

Głównym tematem książki są procesy tworzenia, wdrażania, eksploatacji oraz transferu innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach. Zagadnienia te przedstawiono na szerokim tle rozwoju cywilizacji, w tym techniki, oraz zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, takich jak: polityka gospodarcza państwa, kontekst środowiskowy, kulturowy i in. Specyfiką i atutem książki jest podejście inżynierskie do zagadnień innowacji technologicznych. Przejawia się to w próbie algorytmizacji wielu zagadnień, a także możliwości zastosowania standardowych systemów zarządzania (ISO 9000, 14000, 18000 itp.) w zarządzaniu działalnością innowacyjną w przedsiębiorstwach.