Izolacje budowlane

Oddział zamiejscowy Instytutu w Katowicach kontynuuje działania założonego w 1950 roku Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej, który od dnia 1 marca 2013 roku został włączony w struktury Instytutu Łukasiewicz - IMBiGS.

Badania i rozwój:

  • prowadzenie prac badawczych z zakresu transportu ciepła
  • prowadzenie prac badawczych w obszarze materiałów i wyrobów budowlanych, w szczególności z zakresu izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej oraz izolacji cieplnej 

Działalność usługowa:

  • wdrażanie nowych technologii w obszarze materiałów i wyrobów budowlanych, w szczególności z zakresu hydroizolacji i termoizolacji
  • opracowywanie opinii i ekspertyz z zakresu własności i zastosowań surowców i materiałów budowlanych w budownictwie
  • prowadzenie szkoleń w zakresie własności i zastosowań surowców i materiałów budowlanych oraz wymagań i oceny wyrobów budowlanych
  • prowadzenie szkoleń dotyczących obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie izolacji budowlanych
  • udzielanie Ocen Technicznych przez Zespół ds. Ocen Technicznych w odniesieniu do wyrobów termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych + informacje dotyczące ocen technicznych
  • certyfikacja zgodności wyrobów i Zakładowej Kontroli Produkcji - oznakowanie wyrobu znakiem CE, znakiem budowlanym, dobrowolna certyfikacja zgodności, oznakowanie wyrobów do izolacji cieplnej znakiem CEN Keymark przez Centrum Jakości i Certyfikacji