Kierownictwo

Dyrektor

Dyrektor Instytutu
dr inż. Marcin M. Kruk

projekt_bez_tytulu_(3).png

Zastępca Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Badawczych
dr hab. inż. Ireneusz Baic

projekt_bez_tytulu_(1).png

Zastępca Dyrektora

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
i Operacyjnych
mgr Anna Brokman

projekt_bez_tytulu_(6).png