Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa » mapka
tel.  +48 22 843 02 01
fax  +48 22 843 59 81
e-mail: imb@imbigs.lukasiewicz.gov.pl


Dane Firmy:

NIP: 5250008519

Rachunek bankowy:
Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa
Nr 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695


Telefony:

Sekretariat Dyrektora Instytutu:
tel. +48 22 843 11 94
tel. +48 22 853 97 11
 

Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Badawczych
tel. +48 32 258 05 72
 

Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych
tel. +48 22 853 97 15
tel. +48 22 853 97 11

Główny Księgowy 
tel. +48 22 853 97 69

Dział Sprzedaży
tel. +48 22 853 97 59
kom. +48 573 169 323

Dział Reklamy i Współpracy z Mediami
tel. +48 22 853 97 73
kom. +48 604 506 793

Dyrektor Centrum Jakości i Certyfikacji
tel. +48 22 853 97 23
tel. kom. +48 693 712 995

Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Katowicach
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

kom. + 48 665 999 100

Kierownik Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych
tel. +48 22 853 97 57,
kom. +48 727 408 911

Kierownik Laboratorium Maszyn i Konstrukcji
tel. +48 22 853 97 28

Kierownik Laboratorium Materiałów Budowlanych "Izolacja"
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

tel. +48 32 258 13 73 wew. 115
kom. 501 116 892

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami
tel. +48 32 258 13 73 wew. 119
kom. 605 330 250

Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji

Automatyzacja Produkcji i Procesów Produkcyjnych
tel. +48 22 815 83 20, +48 22 853 21 77, +48 22 853 97 26
e-mail: automatyzacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl 

Maszyny Robocze i Mechanizacja Budownictwa
kom. +48 727 443 232
e-mail: andrzej.barszcz@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Zakład Konstrukcji Tymczasowych
tel. +48 22 853 97 55
kom. +48 501 116 894

Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

tel. +48 32 258 13 73
e-mail: cgo@imbigs.lukasiewicz.gov.pl izolacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
tel. +48 22 853 97 67/42/65/39
fax +48 22 843 59 41

Rejestr Uprawnień Operatorów Maszyn (w CKSOM)
(wydawanie duplikatów książeczek operatorskich)

tel. +48 22 853 97 39/65/70

Centrum Jakości i Certyfikacji (Warszawa)

tel. +48 22 853 97 23,  tel. kom. 693 712 995
tel./fax  +48 22 853 21 76
tel. +48 22 853 97 34/68 

Katowice
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
tel. +48 32 258 13 73 wew. 113, tel. kom. + 48 691 982 531
fax +48 32 258 35 53

Zespół ds. Ocen Technicznych
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

tel. +48 32 258 13 73 wew. 119
kom. +48 605 330 250
fax +48 32 258 35 53

Zakład Kształcenia Ustawicznego
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn (OSOM)

tel. +48 22 853 21 77, tel. +48 22 853 97 26 – Kierownik
tel. +48 22 853 97 40, tel. +48 22 853 81 16, tel. +48 604 503 876 – organizacja szkoleń
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
www.osom.pl

Zakład Współpracy Międzynarodowej 
tel. +48 22 853 97 49

Biuro Zarządzania Projektami
tel. +48 22 853 97 37

Dział Spraw Pracowniczych i HR
tel. +48 22 853 97 30

Zakład Organizacji i Rozwoju
tel. +48 22 853 97 43
kom. +48 722 005 210 

Inspektor Ochrony Danych
tel. 22 853 97 43

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i BHP
tel. +48 22 853 97 33
kom.+48 606 124 236


Wydawnictwa Łukasiewicz - IMBiGS

"Przegląd Mechaniczny" - Redakcja
Wydawnictwo SiGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, pok. 740
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel. 22 853 81 13
e-mail: przegladmechaniczny@sigma-not.pl
www.przegladmechaniczny.pl

"Technologia i Automatyzacja Montażu" - Redakcja
Wydawnictwo SiGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, pok. 740

00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel. 22 853 81 13
e-mail: tiam@sigma-not.pl
www.tiam.pl