Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz - 

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa » mapka
tel.  22 843 02 01
fax  22 843 59 81
e-mail: imb@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

GPS - położenie wejścia głównego do Łukasiewicz-IMBiGS
1.  N 52o 11,228'          2.  N 52o 11'13,7"
E 020o 59,573'              E 020o 59'34,4"

Rachunek bankowy:
Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa
nr 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695

Telefony:

Telefony:

Dyrektor Instytutu
Sekretariat:

tel. 22 843 11 94
tel. 22 853 97 11
 

Z-ca Dyrektora ds. Badawczych
Sekretariat:

tel. 32 258 05 72
 

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Promocji
Sekretariat:

tel. 22 843 11 94
tel. 22 853 97 11
 

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych
Sekretariat:

tel. 22 853 97 15
tel. 22 853 97 11

Główny Księgowy 
tel. 22 853 97 69

Dział Sprzedaży
tel. 22 853 97 59
tel. kom. 573 169 323

Dział Reklamy i Współpracy z Mediami
tel. 22 853 97 73
tel. kom. 604 506 793

Dyrektor Centrum Jakości i Certyfikacji
tel. 22 853 97 23
tel. kom. 693 712 995

Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Katowicach
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

tel. kom. 665 999 100

Kierownik Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych
tel. 22 853 97 57,
tel. kom. 727 408 911

Kierownik Laboratorium Maszyn i Konstrukcji
tel. 22 853 97 28

Kierownik Laboratorium Materiałów Budowlanych "Izolacja"
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

tel. 32 258 13 73 wew. 115
tel. kom. 501 116 892

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami
tel. 32 258 13 73 wew. 119
tel. kom. 605 330 250

Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji
Automatyzacja Produkcji i Procesów Produkcyjnych
tel. 22 815 83 20, 22 853 21 77, 22 853 97 26
e-mail: automatyzacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
Maszyny Robocze i Mechanizacja Budownictwa
tel. kom. 727 443 232
e-mail: andrzej.barszcz@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Zakład Konstrukcji Tymczasowych
tel. 22 853 97 55
tel. kom. 501 116 894

Oddział Zamiejscowy w Katowicach
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

tel. 32 258 13 73
e-mail: 
cgo@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
izolacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn
tel. 22 853 97 67/42/65/39
fax 22 843 59 41

Rejestr Uprawnień Operatorów Maszyn (w CKSOM)
(wydawanie duplikatów książeczek operatorskich)

tel. 22 853 97 39/65/70

Centrum Jakości i Certyfikacji
Warszawa

tel. 22 853 97 23,  tel. kom. 693 712 995
tel./fax 22 853 21 76
tel. 22 853 97 34/68 

Katowice
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice
tel. 32 258 13 73 wew. 113, tel. kom. 691 982 531
fax 32 258 35 53

Zespół ds. Ocen Technicznych
Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice

tel. 32 258 13 73 wew. 119
tel. kom. 605 330 250
fax 32 258 35 53

Zakład Kształcenia Ustawicznego
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn (OSOM)

tel. 22 853 21 77, tel. 22 853 97 26 – kierownik
tel. 22 853 97 40, tel. 22 853 81 16, tel. 604 503 876 – organizacja szkoleń
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.lukasiewicz.gov.pl
www.osom.pl

Zakład Współpracy Międzynarodowej i Promocji
tel. 22 853 97 49

Biuro Zarządzania Projektami
tel. 22 853 97 37

Dział Spraw Pracowniczych i HR
tel. 22 853 97 30

Zakład Organizacji i Rozwoju
tel. 22 853 97 43
tel. kom. 722 005 210 

Inspektor Ochrony Danych
tel. 22 853 97 43

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i BHP
tel. 22 853 97 33
tel. kom. 606 124 236

"Przegląd Mechaniczny" - Redakcja
Wydawnictwo SiGMA-NOT Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, pok. 740
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel. 22 853 81 13
e-mail: przegladmechaniczny@sigma-not.pl
www.przegladmechaniczny.pl

"Technologia i Automatyzacja Montażu" - Redakcja
Wydawnictwo SiGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, pok. 740

00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel. 22 853 81 13
e-mail: tiam@sigma-not.pl
www.tiam.pl