Książki

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami - książkami, których autorami są specjaliści Łukasiewicz - IMBiGS, wydanymi przez Instytut lub przez inne wydawnictwa.

Wydane przez Łukasiewicz - IMBiGS książki, z ostatnich lat
Dodatkowych informacji o publikacjach i ich możliwości dystrybucji udziela:

Zakład Wydawnictw i Promocji IMBiGS
Email: wydawnictwa@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Tel. +48 22 815 44 35, +48 22 843-02-01 w. 496, 442.

Łunarski Jerzy:  Surowce krytyczne i strategiczne w Polsce, wyd. IMBiGS 2015, zobacz >>
Łunarski Jerzy:  Certyfikacja w działalności gospodarczej i rozwojowej, wyd. IMBiGS 2015, zobacz >>
Uwaga. Pozostałe opisy w przygotowaniu.