Kto może otrzymać dofinansowanie?

Uczestnikiem projektu finansowanego z programu Horyzont Europa może być każdy podmiot, o ile spełnia on warunki określone w rozporządzeniu ustanawiającym program ramowy Horyzont Europa oraz poszczególnych programach pracy, w ramach którego ogłoszono dany nabór. Ograniczenia obowiązują jednak w zakresie podmiotów, które mogą otrzymać finansowanie – takie podmioty muszą być zarejestrowane w jednym z państw uprawnionych, tj. albo w jednym z państw członkowskich UE lub ich terytoriach zamorskich, albo w krajach stowarzyszonych, albo w jednym z krajów z listy krajów o niskich lub średnich dochodach. Szczegółowe, dodatkowe warunki uczestnictwa są określane w ramach każdego naboru. Podmioty biorące udział w projekcie muszą wykazać odpowiedni potencjał do realizacji swojej części projektu.

W ramach projektów badawczych finansowanych w filarze II Horyzontu Europa, wymagany jest współudział wielu podmiotów w ramach konsorcjów projektowych.

W skład konsorcjum powinny wchodzić przynajmniej:

  • jeden podmiot zarejestrowany w państwie członkowskim UE (koordynator) i
  • dwa podmioty zarejestrowane w państwie członkowskim UE lub pozostałych państw uprawnionych (partnerzy).

Powyższy skład konsorcjum stanowi wymagane minimum, jednak sugerowane jest tworzenie konsorcjów o większym składzie. Podmioty wchodzące w skład konsorcjum powinny być zarejestrowane w różnych krajach i nie być ze sobą powiązane.


Pamiętaj – jeżeli masz pomysł na projekt badawczy, który może zostać sfinansowany z filara II, musisz znaleźć odpowiednich partnerów. Alternatywnie, możliwe jest również dołączenie do tworzącego się konsorcjum jako partner, w tym dołączenie do projektu w toku, o ile konsorcjum wyrazi na to zgodę. Jeżeli szukasz partnerów do konsorcjum na potrzeby naboru, na stronie naboru sprawdź sekcję Partner search announcements, gdzie ogłaszają się podmioty zainteresowane udziałem w naborze.


Każdy nabór na wnioski w ramach Horyzontu Europa indywidualnie określa szczegółowe warunki w odniesieniu do celów, jakie musi wypełnić projekt. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na portal KE Funding & Tenders i wyszukaj interesujący Cię nabór. Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz względem projektu określone są w sekcji topic descriptiondestination i conditions and documents.

Poszukując właściwego naboru należy także zwrócić uwagę na wymogi dotyczące gotowości technologii do wdrożenia (TRL – technology readiness level), zarówno bazowej, jak i końcowej.

Większość naborów wymaga, aby działania realizowane w ramach projektu prowadziły do osiągnięcia przez dane rozwiązanie określonego TRL w chwili zakończenia projektu.