Laboratorium Maszyn i Konstrukcji

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AB 049 od 1996 roku
    

    Certyfikat akredytacji – zobacz
    Zakres akredytacji – zobacz
    Karta laboratorium w wykazie PCA – zobacz 

 

W zakres akredytowanych badań wchodzą:
⦁    Badania konstrukcji chroniących operatora (ROPS / TOPS / FOPS) w maszynach do robót ziemnych, maszynach górniczych i innych, 
⦁    Badania drgań i hałasu maszyn i urządzeń budowlanych, 
⦁    Badania mechaniczne i badania właściwości fizycznych oraz bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji tymczasowych w tym rusztowań budowlanych, zabezpieczeń krawędzi ogrodzeń, podpór, 
⦁    Badania mechaniczne wyrobów budowlanych, np. rury z betonu, studzienki, deskowania, zawiesia i inne,
⦁    Badania mechaniczne i bezpieczeństwa użytkowania drabin,
⦁    Badania instalacji elektrycznych w maszynach i urządzeniach. [https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/oferta/laboratoria/badania-elektryczne]

Poza zakresem akredytacji:
⦁    Badania wózków widłowych 
⦁    Badania maszyn pod kątem spełnienia wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
⦁    Inne badania i prace B+R według ustaleń z Klientem 

 

W Laboratorium wykonywane są następujące badania:

  • badania akustyczne i hałasu - maszyn i urządzeń budowlanych
  • badania elektryczne - instalacje elektryczne w maszynach i urządzeniach
  • badania mechaniczne maszyn i urządzeń budowlanych, drabin, konstrukcji chroniących, rusztowań i ich elementów, zawiesi, deskowań, części maszyn, wyrobów budowlanych
  • badania bezpieczeństwa użytkowania, maszyn i urządzeń budowlanych, rusztowań i ich elementów, zawiesi, drabin, wyrobów budowlanych
  • badania właściwości fizycznych maszyn i urządzeń budowlanych rusztowań i ich elementów, deskowań, zawiesi, drabin wyrobów budowlanych