Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA"

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat nr AB 008. Laboratorium wykonuje kompleksowe badania, izolacji wodochronnych, cieplnych, niezbędne przy znakowaniu CE, certyfikacji, postępowaniu aprobacyjnym i kontroli jakości.

Jedyne laboratorium w Europie Środkowej, które wykonuje badania współczynnika przewodzenia ciepła w szerokim zakresie temperaturowym:

  • dla wyrobów płaskich w zakresie od -160 do 600 st. C,
  • dla wyrobów rurowych (otulin) w zakresie od -40 do 600 st. C.

oraz następujące rodzaje badań:

  • akustyczne (badania sztywności dynamicznej materiałów stosowanych w podłogach pływających),
  • ogniowe (badania niepalności materiałów budowlanych, badania ciepła spalania, badania oddziaływania pojedynczego płonącego przedmiotu na wyrób budowlany (SBI), badania zapalności materiału przy bezpośrednim działaniu pojedynczego płomienia, badania granicznej temperatury stosowania włóknistych materiałów  izolacyjnych),
  • wytrzymałościowe  (np. badania odporności na obciążenia statyczne materiałów hydroizolacyjnych, badania odporności na uderzenie materiałów hydroizolacyjnych, badania wytrzymałości na ścinanie, rozciąganie, zginanie, ściskanie)
  • fizyko-chemiczne (np. badania wodoszczelności, odporności na zginanie w niskich temperaturach, badania nasiąkliwości wodą, badania emisji formaldehydu, badania stężenia jonów chlorkowych),
  • radiochemiczne (badania zawartości stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych K, Ra, Th)

Laboratorium - Oddziału Zamiejscowego Łukasiewicz - IMBiGS w Katowicach, posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - Certyfikat nr AB 008.

W ramach notyfikacji UE nr 1454 Łukasiewicz - IMBiGS od 23 kwietnia 2015 r. akredytowane przez PCA Laboratorium wykonuje badania dla producentów wyrobów zlokalizowanych na obszarze Unii Europejskiej wykorzystywane w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 
Zakres autoryzacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przeczytaj więcej. 

Poza akredytacją PCA Laboratorium posiada status laboratorium zarejestrowanego w ramach Schematu Certyfikacji CEN Keymark.

Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA" prowadzi działalność w poczuciu odpowiedzialności za poziom i jakość świadczonych usług dla zapewnienia pełnej satysfakcji Klienta oraz pozyskania jego zaufania. Laboratorium działa zgodnie z Polityką Jakości Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA".

odstawą do wykonania badań jest  zamówienie, które wypełnione można przesłać:

    pocztą tradycyjną, na adres Al. W. Korfantego 193 A, 40-157 Katowice,
    faxem na nr 32 258-35-53 lub
    pocztą elektroniczną na adres: ewelina.kaputa@imbigs.lukasiewicz.gov.pl lub izolacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

 
Pliki do pobrania:

Zamówienie na badania  –  pobierz >>

 Order - get >>

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety dotyczącej naszych usług.