Kontakt

adobestock_288346827.jpeg

Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA"

Kierownik laboratorium:
mgr Ewelina KAPUTA-KUC
Tel. +48 32 258 13 73 wew. 115
Tel. kom. +48 501 116 892 
Email: ewelina.kaputa@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Z-ca kierownika laboratorium
Adam BIELAK
Tel. +48 32 258 13 73 wew. 110
Tel. kom. +48 605 167 500
Email: adam.bielak@imbigs.lukasiewicz.gov.pl