Wykaz posiadanej aparatury

adobestock_265080298.jpeg

Laboratorium Materiałów Budowlanych dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą dostosowaną do prowadzonych badań:

Aparatura do badania przewodności cieplnej:

 • aparat do badania metodą bezpośrednią współczynnika przewodzenia ciepła wyrobów do izolacji cieplnej,
 • aparat do badania metodą pośrednią współczynnika przewodzenia ciepła wyrobów do izolacji cieplnej,
 • przyrząd laserowy do pomiarów grubości próbek do badań współczynnika przewodzenia ciepła,
 • aparat do badania współczynnika przewodzenia ciepła otulin

Aparatura do badania reakcji na ogień:

 • aparat do badania niepalności materiałów budowlanych,
 • aparatura do badania ciepła spalania,
 • stanowisko do badań oddziaływania pojedynczego płonącego przedmiotu na wyrób budowlany (SBI),
 • stanowisko do badania zapalności materiału przy bezpośrednim działaniu pojedynczego płomienia,
 • aparat do badania granicznej temperatury stosowania włóknistych materiałów izolacyjnych płaskich i rurowych

Aparatura do badania sztywności dynamicznej:

 • aparat do badania sztywności dynamicznej materiałów stosowanych w podłogach pływających.

Aparatura do badań wytrzymałościowych:

 • aparat do badania giętkości w niskiej temperaturze materiałów hydroizolacyjnych,
 • aparat do badania przyczepności posypki,
 • aparat do oznaczania odporności na obciążenia statyczne materiałów hydroizolacyjnych,
 • aparat do badania odporności na uderzenie materiałów hydroizolacyjnych,
 • stanowisko do badań wytrzymałościowych materiałów izolacji budowlanej/wyrobów hydroizolacyjnych

Aparatura do badania emisji:

 • oznaczanie emisji formaldehydu metodą komorową,
 • aparat do pomiaru stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiałach budowlanych

Aparatura do badań fizyko-chemicznych:

 • stanowisko do badania wodoszczelności materiałów hydroizolacyjnych

Aparatura do badań starzeniowych:

 • komora badawcza do badań odporności na działanie promieniowania UV/temperatury i wody,
 • komory badawcze do badań odporności na działanie wysokiej temperatury