Materiały budowlane

Wykonujemy prace naukowo-badawcze dla wyrobów budowlanych na zgodność z obowiązującymi wymaganiami norm, przepisów krajowych i Unii Europejskiej, w tym dla potrzeb ich oceny i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji, opracowujemy ekspertyzy i opinie dotyczących surowców i wyrobów budowlanych oraz ich zastosowania.

Badania i rozwój

 • prowadzenie prac badawczych z zakresu nowych technologii wytwarzania materiałów dla budownictwa
 • prowadzenie prac badawczych w obszarze wykorzystania odpadów do produkcji materiałów i wyrobów budowlanych
 • projektowanie technologii, dobór maszyn i opracowanie wytycznych projektowych dla przeróbki surowców skalnych pod kątem planowanej produkcji asortymentowej kruszywa
 • modernizacja procesów technologicznych zakładów przeróbczych, w szczególności dla podwyższenia jakości produktu i bezodpadowej produkcji kruszywa

Działalność usługowa:

 • pełny zakres badań wstępnych typu wg PN-EN dla:
 • kruszywa stosowanego do: betonu, mieszanek bitumicznych, mieszanek związanych lub niezwiązanych hydraulicznie, kruszywa do zapraw, kruszywa na podsypki
 • kamienia hydrotechnicznego
 • kamienia budowlanego: bloków, płyt surowych, okładzinowych modułowych, podłogowych oraz schodowych;
 • wyrobów z kamienia i betonu: krawężników, kostki brukowej, płyt do nawierzchni drogowych
 • wyrobów betonowych - badanie niektórych właściwości
 • badania materiałów budowlanych wg norm PN oraz badania poza normowe
 • oceny właściwości i zastosowań kruszyw, kamieni budowlanych, betonów i innych wyrobów budowlanych
 • ekspertyzy i opinie dotyczące surowców i wyrobów budowlanych oraz ich zastosowania
 • doradztwo i ekspertyzy w zakresie badania kruszyw, surowców budowlanych i odpadów wydobywczych w akredytowanym Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych

Badania są prowadzone w Laboratorium, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat nr AB 1344 w zakresie: 

 • badania chemiczne, analityka chemiczna wyrobów i materiałów budowlanych
 • badania mechaniczne wyrobów i materiałów budowlanych
 • badania właściwości fizycznych wyrobów i materiałów budowlanych
 • badania radiochemiczne i promieniowania

Szczegółowy zakres badań akredytowanych przez PCA  zobacz >>