Sklep online

Mechanizacja produkcji i transportu mieszanki betonowej. Wczoraj i dziś

Autor

Kazimierz Banyś

Cena

38.00

Format

B5

W książce przedstawiono wyniki wieloletnich badań w dziedzinie mechanizacji produkcji mieszanki betonowej ze szczególnym uwzględnieniem

wpływu urządzeń na jednorodność betonu. Zawarta w niej wiedza może być wykorzystana przez konstruktorów urządzeń betoniarskich, a także użytkowników, tj. producentów i przewoźników masy betonowej. Autor publikacji jest konstruktorem wielu maszyn budowlanych stosowanych w budownictwie, w tym betoniarek i betonowni.