Materiały do pobrania

W celu uzyskania patronatu medialnego należy pobrać i wypełnić formularz, a następnie przesłać go na adres: media@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Organizator, który otrzymał patronat Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut IMBiGS, ma prawo do wykorzystania logo w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas imprezy). Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo Łukasiewicz - IMBiGS podlegają akceptacji przez dział promocji Instytutu.

Sieć Badawcza Łukaseiewicz - Instytut IMBiGS zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.


Pliki do pobrania

Formularz patronacki wydarzenia

Tel.: +48 22 853 97 73 
Email: media@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Zobacz najnowszy Raport Łukasiewicza . Nauka dla Przyszłości.
Raport Łukasiwicza 2019 - 2020