Monitoring konstrukcji budowlanych

Monitoring konstrukcji budowlanych 
Zastosowanie technologii światłowodowych czujników FBG (Fiber Bragg Grating) do przeprowadzania badania stanu technicznego konstrukcji budowlanych. W szczególności stałego monitoringu obiektów budowlanych z widocznymi wadami i usterkami, takimi jak: rysy, pęknięcia i szczeliny konstrukcji budowlanej. Oprócz kontroli konstrukcji budowlanych czujniki FBG, ze względu na swój charakter, nadają się do monitorowania konstrukcji w przemyśle wydobywczym, górnictwie, w ochronie środowiska, w medycynie, lotnictwie, na farmach wiatrowych i w wielu innych dziedzinach. Za pomocą czujników światłowodowych wplecionych w maty z geosyntetyków można również monitorować konstrukcje ziemne takie jak nasypy drogowe i kolejowe, wały przeciwpowodziowe oraz zbocza hałd kopalnianych objętych ruchami osuwiskowymi.

 

Monitoring konstrukcji budowlanych za pomocą bezprzewodowej sieci sensorowej
W przypadku konieczności przeprowadzenia pomiarów w miejscach trudno dostępnych oferujemy monitoring konstrukcji budowlanych za pomocą bezprzewodowej sieci sensorowej (Wireless Sensor Network) złożonej z bezprzewodowych czujników przemieszczenia, odkształcenia, temperatury, ciśnienia, drgań oraz odchylenia w zależności od potrzeb.

 

Bezprzewodowe badania odkształceń w konstrukcjach stalowych

W ramach monitoringu konstrukcji budowlanych oferujemy również bezprzewodowe pomiary odkształceń w konstrukcjach stalowych z wykorzystaniem mocowanych magnetycznie czujników DVRT lub klejonych tensometrów foliowych.