Nasza Misja

adobestock_279818592.jpeg

W ciągu najbliższych lat jako priorytet stawiamy sobie stworzenie nowych rozwiązań w obszarze zrównoważonego i modułowego budownictwa, które będą oparte na zaawansowanych i ekologicznych rozwiązaniach i technologiach. Chcemy, aby wymyślone rozwiązania miały kluczowe znaczenia, aby sprostać wyzwaniu jakim jest ratowanie ziemi. Dlatego stawiamy sobie za cel bycie Liderem innowacyjnych rozwiązań na rynku B+R łączącym zrównoważoną gospodarkę surowcami i wyrobami z automatyzacją procesów produkcyjnych.

Przyszłość zaczyna się dziś

adobestock_411612073.jpeg

Wiemy, że przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro, dlatego aby przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych i walki o „lepsze jutro” pracujemy aby to zmienić! Jesteśmy pewni, że nasze technologie i rozwiązania zmienią Przemysł tak, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w lepszym świecie.

Nasza Misja
Kreatywni ludzie, którzy tworzą z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki

Ekologiczne Rozwiązania

adobestock_101807310.jpeg

Lekkie kruszywo sztuczne z osadów ściekowych

kruszywo_w_szkle_kadr_rgb.jpg

W Zakładzie Górnictwa Skalnego została opracowana metoda wytwarzania sztucznego kruszywa lekkiego z osadów ściekowych. Kruszywo to jest uzyskiwane w wyniku niskotemperaturowej syntezy osadów ściekowych z mineralnymi odpadami komunalnymi i górniczymi. Zawarte w osadach ściekowych związki metali ciężkich zostają wbudowane w strukturę krystaliczną spieku krzemianowego, dzięki czemu stają się niewymywalne i bezpieczne dla środowiska.

zrownowazone_budownictwo.jpeg

Zrównoważone Budownictwo

W Sieci Badawczej Łukasiewicz, w ramach jednej z Grup Badawczych: Zrównoważona Gospodarka i Energia, uruchomiono Program Badawczy „Technologie w zakresie Budownictwa Modułowego”. W ramach przyjętego programu realizujemy projekty z obszaru B+R w zakresie materiałów budowlanych ( w tym automatyzacji i robotyzacji), przetwórstwa i recyklingu, energooszczędności oraz „smart budiling”. Budownictwo modułowe dziś staje się odpowiedzią i jednocześnie łączy idee Budownictwa 4.0, ponieważ ma sens przy produkcji domów w fabryce.

Piasek/kruszywo  ograniczające zarastanie biologiczne do spoinowania kostki brukowej

adobestock_410089643.jpeg

Nasza technologia rozwiązuje problem polegający na zarastaniu spoin w nawierzchniach wykonanych z płyt lub z kostek i elementów brukowych, co jest uciążliwe dlaużytkowników i nie jest skutecznie rozwiązywane przez nanoszenie środków zabezpieczających przed rozwojem roślin i grzybów na zewnętrzną powierzchnię spoin. To rozwiązanie skuteczne zapobiega zarastaniu biologicznemu spoin w nawierzchniach zewnętrznych już przy najniższych stężeniach masowych środka hydrofobowego oraz nanocynku i nanomiedzi, zwłaszcza przy zastosowaniu impregnatu do kruszywa jeszcze przed etapem wypełniania szczelin w nawierzchni z płyt lub kostek brukowych. Dodatkową zaletą wymyślonej technologii jest skuteczne zapobieganie zarastaniu biologicznemu w całej objętości spoiny, a nie tylko w górnej, zewnętrznej warstwie materiału spoinującego.