Nagrody i medale

 • Nagrody i wyróżnienia dla IMBiGS

  Działalność wynalazcza i innowacyjna IMBiGS - uzyskane nagrody, tytuły i wyróżnienia

  1. Nagroda Eureka 2017 – kategoria Innowacyjny produkt: „Nawigacja teleoptyczna TPS”, wieloletnia współpraca z firmą Jumarpol, Tomaszowice k. Krakowa - listopad 2017
  2. Nagroda TYTAN 2017 – kategoria produkt roku: „Nawigacja teleoptyczna TPS”, wieloletnia współpraca z firmą Jumarpol, Tomaszowice k. Krakowa - lipiec 2017
  3. Mistrz Techniki FSNT NOT - 2015
  4. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze w 2014 roku na arenie międzynarodowej, XXII Giełda Wynalazków, Warszawa - luty 2015
  5. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze w 2013 roku na arenie międzynarodowej, XXI Giełda Wynalazków, Warszawa - luty 2014
  6. Tytuł „Symbol Synergii Nauki i Biznesu” - Instytut uzyskał ten tytuł w ramach ogólnopolskiego programu promocyjnego prowadzonego przez redakcję „Monitora Rynkowego”, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Kapituła programu doceniła opracowanie metody prognozowania w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego oraz zwróciła uwagę na opracowanie projektu stworzenia tzw. bezpiecznej kopalni bezodpadowej, a także nowych technologii odkamieniania węgla na dole kopalni, Katowice - listopad 2012
  7. Honorowy Medal im. Adama Graczyńskiego od Centrum Innowacji WKTiR dla IMBiGS za całokształt dokonań innowacyjnych w okresie 60-lecia swojego istnienia, Warszawa - maj 2011
  8. Europejski Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości nadany przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii za wkład w transfer wynalazków do praktyki gospodarczej i promowanie polskich wynalazków i innowacji za granicą, Bruksela - listopad 2010
  9. Tytuły EURO LIDER 2008, 2009 i 2010 w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. Instytut został uznany za najlepszą w Polsce firmę w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w konkursie Promocyjnym LIDER RYNKU 2008, 2009 i 2010. Katowice
  10. Tytuł „Super-Lider Innowacji” za pięciokrotne (w latach 2005-2009) zdobycie tytułów „Lider Innowacji”, Katowice - kwiecień 2010.
  11. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków na XV Krajowej Wystawie - Giełdzie Wynalazków, Warszawa – marzec 2008
  12. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za promocję wynalazków na XIV Krajowej Wystawie - Giełdzie Wynalazków, Warszawa – marzec 2007 r.
  13. Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości nadany przez Najwyższą Komisję Odznaczeń Królestwa Belgii za działalność innowacyjną i promowanie polskich wynalazków i innowacji za granicą, Bruksela - 2006
  14. Medal Jubileuszowy konkursu „Polski Produkt Przyszłości”, Warszawa – listopad 2006
 • Nagrody i wyróżnienia indywidualne

  Nagrody i wyróżnienia indywidualnie za działalność wynalazczą i innowacyjną:

   

  Dr hab. Stefan Góralczyk prof. IMBiGS otrzymał:

   

  1. Tytuł Honorowy Złoty Inżynier "Przeglądu Technicznego” (2016)
  2. Srebrny Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „LABOR OMNIA VINCIT” (2015)
  3. Odznaka Ministra Gospodarki za Zasługi dla Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
  4. Europejski Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości (INNOVA 2013)
  5. Europejski Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości (INNOVA 2012)
  6. Krzyż Wielki Orderu Wynalazczości (INNOVA 2011)
  7. Honorowy Medal im. Adama Graczyńskiego za całokształt dokonań innowacyjnych i wspierania inicjatyw społecznych w tym zakresie (2011)
  8. Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (INNOVA 2010)
  9. Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości (INNOVA 2009)
  10. Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości (INNOVA 2008)

   

  Dr Wioleta Śmiszek-Lindert otrzymała:

   

  1. Wyróżnienie za prowadzoną problematykę naukowo-badawczą przyznane przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (2015)

   

  Inż. Janusz Oleszczak otrzymał:

   

  1. Honorowy Medal im. Adama Graczyńskiego za całokształt dokonań innowacyjnych i wspierania inicjatyw społecznych w tym zakresie (2012)
  2. Krzyż Wielki Orderu Wynalazczości (INNOVA 2012)
  3. Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (INNOVA 2011)
  4. Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości (INNOVA 2010)
  5. Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości (INNOVA (2009)

   

  Dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS otrzymał:

   

  1. Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości (INNOVA 2011)
  2. Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości (INNOVA 2010)
 • Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi

  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, wspólnie z NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, został zwycięzcą jubileuszowego, 20. Konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod poatronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskując dwie nagrody:

  • nagrodę główną – w kategorii Produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy - marzec 2018
  • nagrodę specjalną – za Produkt w obszarze ekoinnowacji - marzec 2018

  za: 

  "Technologię zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa"

 • Innowacyjna technologia wytwarzania energii ze zmikronizowanej stałej biomasy do zasilania kotłów i silników

  1. Srebrny medal 115. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lepine” w Paryżu, maj 2016
  2. Złoty medal na 64. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2015", Bruksela, listopad 2015

  Rozwiązanie jest efektem projektu badawczego, zrealizowanego w Instytucie w ramach instrumentu finansowego Komisji Europejskiej LIFE+.

 • Sposób unieszkodliwiania i zagospodarowania niebezpiecznych odpadów z instalacji spalania i mułów po flotacji rud metali nieżelaznych w produkcji kruszywa lekkiego dla budownictwa

  1. Złoty medal na "2015 Taipei Int'l Invention Show&Technomart" - z tematu pracy: Sposób unieszkodliwiania i utylizacji pyłów  z instalacji spalania i mułów z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierających substancje niebezpieczne, w procesie produkcji kruszywa lekkiego dla budownictwa, Taipei, listopad 2015
  2. Srebrny medal na 63. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii INNOVA’2014, Bruksela, listopad 2014
  3. Nagroda ECO Grand Prize przyznana przez Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA podczas 65. Międzynarodowych Targów Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014, Norymberga, listopad 2014
  4. Srebrny medal na 12. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowych Pomysłów, Produktów i Technologii ARCA 2014, Zagrzeb, październik 2014
 • Ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych i gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych produktów odpadowych

  1. Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych  INTARG, Kraków, czerwiec 2015
  2. Wyróżnienie w kategorii Ekologia w ramach Konkursu Górniczy Sukces Roku 2014, organizowanego przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Szkołę Eksploatacji Podziemnej, maj 2015
  3. Statuetka i dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - XXII Giełda Wynalazków, Warszawa, luty 2015
  4. Złoty medal z wyróżnieniem na VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków, Warszawa, październik 2014
  5. Złoty medal Chińskiego Towarzystwa Wynalazców i Racjonalizatorów przynany podczas wystawy IWIS 2014, Warszawa, październik 2014
  6. Złoty medal z wyróżnieniem na 62. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii INNOVA’2013, Bruksela, listopad 2013
 • Sposób i układ urządzeń do wzbogacania węgla kamiennego

  1. Brązowy medal na 112. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2014
  2. Złoty medal z wyróżnieniem na 62 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2013, Bruksela, listopad 2013
 • Pneumatyczna przenośna nitownica obwiedniowa

  1. Złoty medal na 61. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii INNOVA'2012, Bruksela, listopad 2012
  2. Srebny medal na Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, Katowice, październik 2012
  3. Srebny medal na 110. Miedzynarodowym salonie Wynalazczości CONCOURS-LEPINE, Paryż, maj 2012
 • Termiczna metoda przekształcania osadów ściekowych w lekkie kruszywa dla budownictwa

  W części wydarzeń zgłaszana jako "Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych"

  1. Specjalna nagroda na Taipei International Invention Show&TechnoMart, Taipei, wrzesień 2012
  2. Wyróznienie Stowarzyszenia Russian House podczas Taipei International Invention Show&TechnoMart, Taipei, wrzesień 2012
  3. Srebrny medal Targów iENA 2010 (Ideen-Erfindungen-Neuheiten), Norymberga, październik 2010
  4. Specjalna nagroda Korea Invention Promotion Association przyznana na Targach iENA 2010, Norymberga, październik 2010
  5. Medal przyznany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA podczas 38. Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa, kwiecień 2010
  6. Srebrny medal na 38. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa, kwiecień 2010
  7. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009
  8. Tytuł "Lider Innowacji 2009", Katowice, wrzesień 2009
  9. Złoty medal na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS2009, Warszawa, czerwiec 2009
  10. Złoty medal na 107. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2009
  11. Tytuł EURO LIDER 2009, Rzeszów, maj 2009
  12. Tytuł LIDER RYNKU 2009, Rzeszów, maj 2009
  13. Złoty medal na 57. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA'2008, Bruksela,  listopad 2008
 • Sposób ciągłej produkcji granulatów na bazie mułów węglowych z pras filtracyjnych

  1. Srebrny medal na 110. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2012
  2. Tytuł „Lider Innowacji 2012", Katowice, kwiecień 2012
  3. Złoty medal na 60. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2011, Bruksela, listopad 2011
  4. Nagroda Rumuńskiego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu przyznana na 60. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii INNOVA'2011, Bruksela, listopad 2011

Strony