Nagrody i medale

 • Sposób unieszkodliwiania pyłów stalowniczych

  1. Złoty medal na V Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS, Warszawa, listopad 2011
  2. Brązowy medal na 110. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2011
  3. Tytuł „Lider Innowacji 2011", Katowice, kwiecień 2011
  4. Złoty medal na VI Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, Katowice, kwiecień 2011
  5. Złoty medal na 59. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2010, Bruksela, listopad 2010
 • Adaptacyjna głowica dwustemplowa do nitowania o złożonym ruchu stempla

  1. Złoty medal IV Warszawskiej Wystawie Innowacji, Warszawa, październik 2010
  2. Złoty medal na Targach Innowacje-Technologie-Maszyny Polska, Poznań, czerwiec 2009
 • Technologia wykonywania kompozytowych płyt dla budownictwa z odpadów opakowaniowych

  1. Brązowy medal na targach IWIS 2010, Warszawa, październik 2010
  2. Brązowy medal na 109. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2010
  3. Medal z wyróżnieniem na Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, Katowice, kwiecień 2010
  4. Tytuł "Lider Innowacji 2010", Katowice, kwiecień 2010
  5. Srebrny medal na 58. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2009, Bruksela, listopad 2009
 • Innowacyjna linia technologiczna formowania wsporników europalet z wykorzystaniem odpadów przemysłu drzewnego

  1. Złoty medal na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Seulu, grudzień 2008
  2. Brązowy medal na VI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Szanghaj, październik 2008
  3. Złoty medal Targów IWIS, Warszawa, maj 2007
  4. Złoty medal Targów Innowacji Gspodarczych i Naukowych INTARG, Katowice, maj 2007
  5. Tytuł „Lider Innowacji 2007”, Katowice, maj 2007
  6. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze, Warszawa, marzec 2007
  7. Złoty medal na 55. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA’2006, Bruksela,  listopad 2006
 • Innowacyjna hydrauliczna pionowa wiertnica wielozadaniowa H30G do robót hydrogeologicznych i inżynieryjnych

  1. Złoty medal na 58. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA’2009, Bruksela, listopad 2009
  2. Tytuł „Lider Innowacji 2009”, wspólnie z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „WAMET”, Katowice, wrzesień 2009
  3. Brązowy medal na 107. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2009
 • Ekologiczne modułowe wózki użytkowe z napędem elektrycznym

  1. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, wrzesień 2009
  2. Srebrny medal na 57. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA’2008  (wspólnie z przedsiębiorstwem MELEX A&D Tyszkiewicz), Bruksela, listopad 2008
 • Innowacyjna technologia produkcji eko-impregnatu z odpadów chalcedonitowych

  1. Srebrny medal na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS2009, Warszawa, czerwiec 2009
  2. Złoty medal i dyplom Irańskiego Instytutu Wynalazców i Badaczy (FIRI) na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Seulu, grudzień 2008
  3. Brązowy medal na VI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Szanghaj, październik 2008
  4. Tytuł „Lider Innowacji 2008”, Katowice, czerwiec 2008
  5. Srebrny Medal na 106. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine” w Paryżu, maj 2008
  6. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze na XV Krajowej Wystawie/Giełdzie Wynalazków, Warszawa, marzec 2008
  7. Złoty medal na 56. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA’2007, Bruksela, listopad 2007
  8. Nagroda Rządowej Agencji Ochrony Innowacji i Własności Intelektualnej Rep. Mołdawii przyznana na 56.Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA’2007, Bruksela, listopad 2007
  9. Wyróżnienie w konkursie o złoty medal podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich „Nauka dla Gospodarki”, Poznań, czerwiec 2007
 • Sposób utylizacji kineskopów i/lub monitorów oraz odzyskiwania związków itru i europu z luminoforów otrzymanych z usuniętej warstwy luminescencyjnej utylizowanych kineskopów i/lub monitorów

  1. Brązowy medal Targów IWIS, Warszawa, maj 2007
  2. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze na XiV Krajowej Wystawie - Giełdzie Wynalazków, Warszawa, marzec 2007
  3. Lider Innowacji 2006, Katowice, wrzesień 2006
  4. Złoty medal na 104. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours - Lepine” w Paryżu, maj 2006. 
  5. Nagroda Ministra Edukacji i Nauki, Warszawa, luty 2006
  6. Złoty medal z wyróżnieniem na 54. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA'2005 w Brukseli,  listopad 2005
 • Linia utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kineskopów

  1. Złoty medal na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2006 w Poznaniu, listopad 2006
  2. Nagroda Ministra Środowiska oraz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla firmy Algader Hofman Sp. z o.o. za wdrożenie linii do utylizacji kineskopów (udział Instytutu we wdrożeniu), Poznań, listopad 2005
 • Technologia utylizacji kineskopów

  1. Złoty medal na 104. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „CONCOURS-LEPINE” w Paryżu, maj 2006
  2. Złoty medal z wyróżnieniem na 54. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA’2005 w Brukseli, listopad 2005

Strony