Nagrody i medale

  • Technologia zagospodarowania zużytych kineskopów i monitorów

    III Nagroda w Konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Przeglądu Technicznego „Recykling Techniki-Technika Recyklingu”, listopad 2005

Strony