Instrukcja dotycząca praktycznej realizacji zadań Łukasiewicz – IMBiGS związana z procesem uzyskania uprawnień na operatorów maszyn i urządzeń technicznych

23.08.2021
Informacje

Informacje:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn informuje:

 

Od 28 sierpnia 2021 r. będą obowiązywać:

1. INSTRUKCJA dotycząca praktycznej realizacji zadań Łukasiewicz – IMBiGS wynikająca z postanowień §23–§26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.).

2. CENNIK usług świadczonych przez Instytut w ramach realizacji postanowień:

- § 23÷26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. , w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych       (Dz.U. z 2020 r. poz. 1461), (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)
- rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 sierpnia 2019 r. , w sprawie upoważnienia  Łukasiewicz – IMBiGS do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. z 9 września 2019 r., poz. 1720)

 

Instrukcja zastąpi obecnie obowiązującą Procedurę.

Pełna treść dokumentów dostępna jest pod adresem: 

https://imbigs.lukasiewicz.gov.pl/oferta/kursy-i-szkolenia/centrum-koordynacji-szkolenia-operatorow-maszyn/pobierz 

Celem wprowadzenia Instrukcji i Cennika jest:

- ułatwienie odbiorcom zrozumienia procesu uzyskania uprawnień na operatorów maszyn i urządzeń technicznych,

- wprowadzenie zasad, według których Instytut, a dokładnie Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn będzie organizował proces.

Najistotniejsze zmiany obowiązujące od 28 sierpnia 2021 r. obejmują:

  1. Wprowadzenie aplikacji internetowej, która łączy pracę: Ośrodka szkoleniowego, Komisji egzaminacyjnej i Centrum.
  2. Wprowadzenie nowych wzorów załączników do Instrukcji.
  3. Przywołanie nowego wzoru książki operatora w formie plastikowej karty wprowadzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 29 lipca 2020 r., poz. 1461).
  4. Uszczegółowienie wymagań w stosunku do placu manewrowego, sali wykładowej oraz zaplecza socjalno-higienicznego.
  5. Doprecyzowanie wymagań na członków Komisji egzaminacyjnej jak również ich zakres obowiązków.
  6. Doprecyzowanie terminów i zasad zgłoszenia uczestników na szkolenie.

Najistotniejsze zmiany obowiązujące od 1 października 2021 r. obejmują:

  1. Wprowadzenie wymagań technicznych dla maszyn podczas egzaminu: dla  koparek jedn. kl. III masa eksploatacyjna (4-25t) oraz ładowarek jedn. kl. III  masa eksploatacyjna (8-20t).
  2. Wprowadzenie nowych wymagań egzaminacyjnych w zakresie pytań z BHP.
  3. Wprowadzenie wymogu zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Centrum, a Ośrodkiem Szkoleniowym w zakresie przeprowadzania egzaminów.