Laboratorium Maszyn i Konstrukcji

Laboratorium Maszyn i Konstrukcji jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem AB 049 od 1996 roku. 

Certyfikat akredytacji – zobacz

Zakres akredytacji – zobacz

Karta laboratorium w wykazie PCA – zobacz 

 

W zakres akredytowanych badań wchodzą:

  • Badania konstrukcji chroniących operatora (ROPS / TOPS / FOPS) w maszynach do robót ziemnych, maszynach górniczych i innych, 
  • Badania drgań i hałasu maszyn i urządzeń budowlanych, 
  • Badania mechaniczne i badania właściwości fizycznych oraz bezpieczeństwa użytkowania konstrukcji tymczasowych w tym rusztowań budowlanych, zabezpieczeń krawędzi ogrodzeń, podpór,
  • Badania mechaniczne wyrobów budowlanych, np. rury z betonu, studzienki, deskowania, zawiesia i inne,
  • Badania mechaniczne i bezpieczeństwa użytkowania drabin,
  • Badania instalacji elektrycznych w maszynach i urządzeniach. 

Poza zakresem akredytacji:

  • Badania wózków widłowych 
  • Badania maszyn pod kątem spełnienia wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
  • Inne badania i prace B+R według ustaleń z klientem