Górnictwo skalne

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu w obszarze górnictwa skalnego jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych związanych z badaniami i wytwarzaniem surowców skalnych i wyrobów dla budownictwa.

 

 

 

Od blisko 50 lat zajmujemy się tematyką naukowo-badawczą  i rozwojową w obszarze surowców i wyrobów budowlanych, maszyn i technologii do wydobycia i przeróbki górniczej. Rozszerzyliśmy tę działalność na takie dziedziny jak:

 • racjonalizacja gospodarki zasobami, w tym działalność w krajowej i europejskiej platformie surowcowej, dotyczącej mineralnych surowców nieenergetycznych
 • zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów wydobywczych

Realizujemy prace dla przemysłu górniczego, ale także dla przedsiębiorstw innych branż, wytwórców materiałów i wyrobów budowlanych, firm utylizujących odpady, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej, partnerów zagranicznych - w zakresie naszej działalności. Prace te są realizowane w aspekcie zrównoważonej, ekologicznej gospodarki zasobami surowcowymi. Upowszechniamy w praktyce gospodarczej nowe rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne - powstałych w wyniku tych prac

Współpracujemy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w obszarze związanym z kruszywami i kamieniem budowlanym. 
 

Badania i rozwój

 • badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące rozwoju technik i technologii w górnictwie skalnym
 • uczestnictwo w opracowywaniu norm dotyczących surowców i wyrobów budowlanych w ramach PKN
 • oceny właściwości i zastosowań kruszyw, kamieni budowlanych, betonów i innych wyrobów budowlanych
 • racjonalizacja gospodarowania zasobami naturalnymi
 • wykorzystanie odpadów do produkcji kruszyw sztucznych
 • badania dotyczące technologii produkcji impregnatów do porowatych kamieni naturalnych i betonu
 • projektowanie technologii, doboru maszyn i opracowania wytycznych projektowych przeróbki surowców skalnych i odpadów wydobywczych z górnictwa skalnego
   

Działalność usługowa

 • doradztwo i ekspertyzy w zakresie badania kruszyw, surowców budowlanych i odpadów wydobywczych
 • doradztwo i opracowywanie ekspertyz oraz opinii dotyczących surowców i wyrobów budowlanych oraz ich zastosowania
 • oceny złóż surowców skalnych w aspekcie ich przyszłego zastosowania
 • doradztwo, ekspertyzy i opinie z zakresu doboru maszyn w technologiach górnictwa skalnego i przeróbki odpadów
 • badania maszyn przeróbczych stosowanych w górnictwie skalnym
 • badania certyfikacyjne w zakresie bezpieczeństwa maszyn stosowanych w górnictwie skalnym
 • modernizacje procesów technologicznych zakładów przeróbczych, w celu podwyższenia jakości produktu i bezodpadowego wykorzystania kopaliny

Centrum Zrównoważonej Gospodarki Surowcami i Wyrobami
Lider obszaru
dr Artur Miros
tel. 32 258 13 73 wew. 119
tel. kom. 605 330 250
e-mail: artur.miros@imbigs.lukasiewicz.gov.pl