Rok 2013

Spis treści zeszytu 1/2013

 • Tuleja P., Šidlovská L., Hajduk M.:
  Effector mechanism with unilateral gripping (s. 14)  zobacz >>
   
 • Klusek K., Półtorak P.:
  Zastosowanie kontroli wizyjnej do automatycznego testowania elementów z tworzywa sztucznego
  (s. 21) zobacz >>
   
 • Ciasnocha G., Łunarski J.:
  Identyfikacja procesów projektowania konstrukcyjnego w oparciu o zasady odchudzonej produkcji
  (s. 25) zobacz >>
   
 • Żurek J., Wiśniewski M.:
  Metodyka i warunki badań dokładności i powtarzalności pozycjonowania robota przemysłowego Fanuc M-16iB (s. 31)  zobacz >>
   
 • Oroń G., Galiński K., Bandyra Z.:
  Mechanizm do odmierzania i cięcia taśmy elastycznej w urządzeniu do montażu masek przeciwpyłowych (s. 35)  zobacz >>
   
 • Fabiszewski M.:
  Modernizacja stanowisk do automatycznego montażu nowego asortymentu tłoków
  (s. 39)  zobacz >>
   
 • Gabdulina A. Z.:
  Zapewnienie jakości montażu przekładni stożkowej przez zmniejszanie bicia promieniowego czopów oporowych (s. 42)  zobacz >>
   
 • Fabiszewski M., Rychlik K.:
  Jednostka gwinciarska dla przemysłu opracowana w IMBiGS Warszawa (s. 45)  zobacz >>
   
 • Nieoczym A.:
  Projektowanie planu przepływu ładunków w systemie AGV (s. 47)  zobacz >>
   
 • Jędrusik A., Łunarski J.:
  Przedmontażowe oczyszczanie powierzchni elementów montowanych (s. 52)  zobacz >>
   
 • Ciecińska B., Perłowski R.:
  Swobodna energia powierzchniowa wybranych materiałów lotniczych po obróbce laserowej (s. 56)  zobacz >>
   
 • Rudawska A., Białasz J.:
  Wpływ czynników technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowych blach aluminiowych 2024
  (s. 63)  zobacz >>
   

Spis treści zeszytu 2/2013

 • Matuszewski M., Styp-Rekowski M.:
  Analiza konstrukcyjna połączeń w aspekcie spełnianych zadań (s. 12)  zobacz >>
   
 • Rośkowicz M., Rożek M.:
  Analiza trwałości zmęczeniowej połączeń mechanicznych i klejowo-mechanicznych (s. 16)  zobacz >>
   
 • Oborskyi I., Demkivskyi A.:
  Use of computer technology with the creation of the high-strength connections of components with the interference (s. 20)  zobacz >>
   
 • Kristal M., Pleszakow A., Poliakowa M.:
  Pneumoelektroniczne urządzenie pomiarowe dla selektywnego montażu połączeń wciskanych (s. 24)  zobacz >>
   
 • Rudawska A., Bronisz K.:
  Wpływ wybranych parametrów obróbki mechanicznej na wytrzymałość połączeń klejowych (s. 27)  zobacz >>
   
 • Biruk-Urban K., Kuczmaszewski J.:
  Modyfikacja klejów epoksydowych w aspekcie ich właściwości cieplnych (s. 31)  zobacz >>
   
 • Zaleski K., Matuszak J.:
  Badania porównawcze obróbki krawędzi przedmiotów ze stopu aluminium 7075 i stali C45 metodą szczotkowania (s. 35)  zobacz >>
   
 • Samborski T., Zbrowski A.:
  Metoda i urządzenie do badania odporności dokumentów identyfikacyjnych na sferyczną deformację
  (s. 40)  zobacz >>
   
 • Nieoczym A.:
  Wybrane zagadnienia współpracy manipulatorów (s. 44)  zobacz >>
   
 • Stamirowski J., Skrzypczyński D.:
  Zarys komputerowego wspomagania procesu projektowania podsystemu przepływu materiałów w zautomatyzowanym systemie produkcyjnym (s. 48)  zobacz >>
   
 • Iagiaew E., Shron L:.
  Diagnostyka procesu szlifowania według dynamiki zmiennych wyjściowych (s. 53)  zobacz >>
   

Spis treści zeszytu 3/2013

 • Wójcicki T.:
  Wizyjne wspomaganie procesu montażu (s. 14)  zobacz >>
   
 • Cienińska B., Kluz R.:
  Projektowanie stanowisk montażowych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową z oceną ryzyka
  (s. 19)  zobacz >>
   
 • Pająk E., Cieślak R.:
  Zastosowanie metod normowania czasu pracy w procesie montażu wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie (s. 24)  zobacz >>
   
 • Szkurko L.S., Smołow J.A., Wartanow M.W., Sawin N.O.:
  Zautomatyzowane stanowisko do badania szczelności wyrobów (s. 30)  zobacz >>
   
 • Zbrowski A., Kozioł S.:
  Model urządzenia do badania wytrzymałości kart identyfikacyjnych metodą jednostronnego zginania
  (s. 34)  zobacz >>
   
 • Zbrowski A., Matecki K.:
  Połączenia montażowe elementów konstrukcyjnych wykonanych w technologii Rapid Prototyping
  (s. 39)  zobacz >>
   
 • Kłonica M., Kuczmaszewski J.:
  Badania skuteczności klejenia poliamidu PA6 oraz politetrafluoroetylenu (PTFE) (s. 45)  zobacz >>
   
 • Domińczuk J.:
  Model numeryczny pozwalający na ocenę wpływu długości zakładki na wytrzymałość połączeń klejowych (s. 50)  zobacz >>
   
 • Mucha J., Witkowski W.:
  Eksperymentalna analiza efektywności rozwiązań wybranych systemów łączenia przez przetłaczanie blach (s. 55)  zobacz >>
   
 • Kulawik A., Wróbel J.:
  Modelowanie przemian fazowych w połączeniach spawanych laserowo (s. 61)  zobacz >>
   
 • Kobiałka J., Urbaś Z.:
  Procesy technologiczne wykonywania połączeń małych elementów w wybranych przykładach stanowisk do automatycznego montażu (s. 67)  zobacz >>
   
 • Komorek A., Przybyłek P.:
  Wpływ kolejności ułożenia warstw wzmacniających na właściwości laminatu hybrydowego (s. 73)  zobacz >>
   

Spis treści zeszytu 4/2013

 • Kluz R.:
  Wykorzystanie selekcyjnej metody montażu do zwiększenia zdolności procesu (s. 12)  zobacz >>
   
 • Sąsiadek M.:
  Projektowanie dla montażu – ocena połączeń elementów i zespołów maszyn (s. 16) 
  zobacz >>
   
 • Babirecki W.:
  Kierunki rozwoju budowy złączy pneumatycznych w aspekcie automatyzacji ich montażu (s. 21) 
  zobacz >>
   
 • Dębski H., Nieoczym A.:
  Typoszereg modułowych wkrętarek przemysłowych (s. 26)  zobacz >>
   
 • Stadnicka D., Hałoń W.:
  Zastosowanie metodyki Six Sigma w procesie spawania łopatek turbin niskiego ciśnienia (s. 30) 
  zobacz >>
   
 • Kozioł S., Zbrowski A.:
  System testowania odporności na skręcanie dokumentów zabezpieczonych elektronicznie (s. 36) 
  zobacz >>
   
 • Godzimirski J., Pietras A.:
  Modelowanie spoin połączeń klejowych w obliczeniach MES (s. 40)  zobacz >>
   
 • Zielecki W., Kubit A.:
  Wpływ proszkowych nanonapełniaczy ceramicznych na wytrzymałość statyczną połączeń klejowych
  (s. 45)  zobacz >>
   
 • Ciasnocha G., Łunarski J.:
  Kompleksowe zarządzanie procesami konstruowania w metodzie Lean Engineering (s. 49)  zobacz >>
   
 • Antosz K., Jaskuła M.:
  Zastosowanie mapowania strumienia wartości w doskonaleniu procesu produkcji wyrobów przeznaczonych do montażu (s. 54)  zobacz >>
   
 • Dżemiłow E.:
  Polepszanie jakości obróbki powierzchni połączeń stożkowych diamentowym honowaniem (s. 60)  zobacz >>
   
 • Wróbel J., Kulawik A., Bokota A.:
  Pola naprężeń w bieżni zewnętrznej łożyska igiełkowego po hartowaniu warstwy wierzchniej (s. 66)  zobacz >>