Rok 2014

Spis treści zeszytu 1/2014

 • Bożkowa L.W., Wartanow M.W., Martynowicz N.A.:
  Differencjalnyje urawnienija otnositielnowo dwiżenia centra mass wała pri kontaktie jego torca s obrazujuszczej wtułki soprażenii detalej s primienieniem promyszlennogo robota i wibracjonnogo ustrojstwa (s. 13)  zobacz >>  
   
 • Reifur B:
  Narzędzie programowe i metoda logicznego zapisu wykorzystywane do balansowania linii montażowej (s. 18)  zobacz >>  
   
 • Kluz R:
  Walidacja wyposażenia zrobotyzowanego stanowiska montażowego (s. 23)  zobacz >>  
   
 • Oborskyi I.:
  Energy-saving technology and determination of energy losses with thermal to assembling connections with the interference (s. 28)  zobacz >>  
   
 • Sąsiadek M., Grzesik K:
  Analiza procesu montażu motoreduktora przez mapowanie strumienia wartości (s. 33)  zobacz >>  
   
 • Zbrowski A., Samborski T.:
  Metoda i urządzenie do badania wytrzymałości adhezyjnej połączeń klejowych w dokumentach wielowarstwowych (s. 38)   zobacz >>  
   
 • Ciecińska B:
  Ocena możliwości klejenia blach ze stali AISI 4130 w konstrukcjach lotniczych (s. 43)  zobacz >>  
   
 • Zielecki W., Perłowski R.:
  Wpływ czynników konstrukcyjnych i technologicznych na wytrzymałość klejowych połączeń czopowych walcowych wykonanych ze stopu AlSi7Mg0,3 i kompozytu epoksydowo-szklanego (s. 47)  zobacz >>  
   
 • Nowakowski P.:
  Wykorzystanie systemu RFID dla celów recyklingu przy montażu sprzętu elektronicznego (s. 51) 
  zobacz >>  
   
 • Oroń G., Galiński K.:
  Porównanie rotorowych metod montażowych z klasycznymi (s. 55)  zobacz >>  
   
 • Płonka S., Pępek M., Zyzak P.:
  Odmiany tarcz listkowych z włókniny ściernej i ich wpływ na chropowatość powierzchni (s. 59) 
  zobacz >>  
   
 • Klusek K., Fabiszewski M., Lenczewski J.:
  Automat do montażu gwoździ papowych z podkładką (s. 64)  zobacz >>  
   

Spis treści zeszytu 2/2014

 • Kuzniecow Ju., Niedoboj W., Gerra H.Ż.A.:
  Ispolzowanije modulnogo principa pri sborkie szpindelnych uzłow stankow na bazie motor-szpindelia
  (s. 13)  zobacz >>  
   
 • Kowalski T., Walkiewicz L., Wojtulewicz A.:
  Modernizacja, remont i recykling w budowie obrabiarek (s. 18)  zobacz >>  
   
 • Stamirowski J., Borkowski K.:
  Zintegrowany model danych dla systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania. Cz. I. Obiekty. (s. 22)  zobacz >>  
   
 • Samborski T., Zbrowski A.:
  Technologia montażu uszczelnienia wału wejściowego reduktora (s. 28)  zobacz >>  
   
 • Kobiałka J., Oroń G., Urbaś Z:
  Jakościowe i wydajnościowe doskonalenie zautomatyzowanego procesu montażu aplikatorów (s. 32)  zobacz >>  
   
 • Godzimirski J., Pietras A.:
  Naprężenia w hybrydowych kompozytach warstwowych typu FML spowodowane zmianą t
  emperatury
  (s. 37)  zobacz >>  
   
 • Streubel A., Kuran M.:
  Poobróbkowe utwardzenie powierzchni i jego wpływ na współpracę części w zespole (s. 43)  zobacz >>  
   
 • Kerimzhanova M.F., Gabdulina A.Z.:
  The influence of residual stresses on the accuracy machining on machine tools (s. 48)  zobacz >>  
   
 • Kłonica M., Kuczmaszewski J.:
  Ozonowanie stali 316L na potrzeby klejenia (s. 51)  zobacz >>  
   
 • Komorek A., Przybyłek P.:
  Wstępna ocena wpływu rodzaju utwardzacza na wytrzymałość kompozytu warstwowego (s. 57) 
  zobacz >>  
   
 • Rudawska A., Góra A., Warda T.:
  Wybrane zagadnienia wytrzymałości połączeń zgrzewanych blach aluminiowych i tytanowych (s. 61)  zobacz >>  
   
 • Cieślak R.:
  Walidacja uniwersalnej metody normowania czasu pracy (s. 66)  zobacz >>  
   

Spis treści zeszytu 3/2014

 • Jankowski T.:
  Optymalizacja konfiguracji algorytmu ewolucyjnego do planowania procesu montażu (s. 15) 
  zobacz >>  
   
 • Stamirowski J., Borkowski K:
  Zintegrowany model danych dla systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania. Cz. II. Atrybuty obiektów (s. 20)  zobacz >>  
   
 • Pleszakow A. A., Czan K. T., Kristal M. G.:
  Charaktieristiki pniewmoelektronnogo modulia dla kontrolia liniejnych razmierow sopragajemych detaliej pri selekcjonnoj sborkie (s. 25)  zobacz >>  
   
 • Samborski T., Zbrowski A.:
  Wspomaganie transportu osiowosymetrycznych elementów w procesie montażu (s. 29)  zobacz >>  
   
 • Turmanidze R. S.:
  Konstrukcji wozdusznych wintow s izmieniajemymi geomerticzeskimi parametrami w dinamikie i ich primienienie w awiacji i wietroenergetikie (s. 33)  zobacz >>  
   
 • Wiśniewski M:
  Propozycja metody pomiaru dokładności i powtarzalności pozycjonowania robotów przemysłowych w warunkach przemysłowych (s. 39)  zobacz >>  
   
 • Rychlik K., Jastrzębski M., Fabiszewski M.:
  Technologia głębokiego wiercenia otworów wiertłami lufowymi w wałach korbowych (s. 44)  zobacz >>  
   
 • Barylski A.:
  Docieranie powierzchni płaskich w operacjach montażowych (s. 50)  zobacz >>  
   
 • Żurek J., Peta K.:
  Badania jakości montażu nierozłącznego (lutowania) samochodowych wymienników ciepła (s. 55)  zobacz >>  
   
 • Ciecińska B., Kluz R:
  Obróbka laserowa powierzchni z wykorzystaniem robota przemysłowego (s. 59)  zobacz >>  
   
 • Matuszewski M., Styp-Rekowski M.:
  Przecinanie strugą wodno-ścierną (AWJC) jako operacja wstępna w procesie klejenia (s. 63)  zobacz >>  
   
 • Rośkowicz M., Rożek M., Zasada D.:
  Wpływ sposobu mieszania kleju na wytrzymałość doraźną połączeń klejowych (s. 67)  zobacz >>  
   

Spis treści zeszytu 4/2014

 • Hamyela Gerra J.A., Kyznetsov Y., Dmytriev D.:
  Mnogourawniewoj sistiemno-morfołogiczeskij podchod i modulnyj princip projektirowanija stankow i ich mechanizmow (s. 14)  zobacz >>  
   
 • Wiśniewski M., Żurek J., Ciszak O:
  Metodyka badań dokładności i powtarzalności odwzorowania trajektorii robota przemysłowego Fanuc M-16iB (s. 20)  zobacz >>  
   
 • Zbrowski A., Samborski T.:
  Montaż koła nawrotnego w typoszeregu skrzyń biegów (s. 25)  zobacz >>  
   
 • Wartanow M.W., Sawin N.O., Szkurko Ł.S., Smołow Ju.A.:
  Awtomatizirowannyj stend dla ispytanija izdielij na giermeticznosć (s. 30)  zobacz >>  
   
 • Gorielowa A.Ju., Izmailov A.D., Kristal M.G.:
  Stabilizacja położenia instrumenta pri obrabotkie głubokich otwierstwij dla sborki (s. 34)  zobacz >>  
   
 • Dzemiłow E.S., Germaszew A.I:
  Wlijanie SOTS na sniżenije wibracji pri obrabotkie tonkostiennych dietalej (s. 38)  zobacz >>  
   
 • Domińczuk J., Serwin A:
  Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali 0H18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia (s. 42)  zobacz >>  
   
 • Barylski A.:
  Obróbka grupowa docieraków do otworów stosowanych w technologiach montażowych (s. 47) 
  zobacz >>  
   
 • Jędrusik A., Łunarski J.:
  Wybrane problemy wytrzymałości złączy spawanych laserowo ze stopu Inconel 718 (s. 52)  zobacz >>  
   
 • Stadnicka D., Antonelli D.:
  Implementation of augmented reality in welding processes (s. 56)  zobacz >>  
   
 • Zielecki W., Kubit A.:
  Wpływ modyfikacji konstrukcyjnych na wytrzymałość zmęczeniową połączeń klejowych (s. 61) 
  zobacz >>  
   
 • Rudawska A., Semeniuk M.:
  Wpływ rodzaju żywicy epoksydowej i utwardzacza na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych (s. 65)  zobacz >>