Nowa regulacja dotycząca zasad nabywania uprawnień do eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

zdjecie_maszyn1.jpg

Łukasiewicz – IMBiGS jako podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki, odpowiada na poziomie krajowym za przeprowadzanie egzaminów na operatorów maszyn i urządzeń technicznych. Chodzi m.in. o takie maszyny i urządzenia jak koparki, ładowarki, kafary, walce, podajniki do betonu czy rusztowania. Pełna lista maszyn, na które trzeba posiadać uprawnienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia dostępnego tutaj.

W ramach kolejnego etapu realizacji celu strategicznego Łukasiewicz- IMBiGS, pn. „Jakość i bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń”, z dniem 1 kwietnia 2022 r. zostaną wprowadzone nowe zasady regulujące obszar nabywania uprawnień. Niektóre zapisy Regulaminu i niektóre opłaty będą obowiązywać wcześniej.

Nowy Regulamin jest dostępny tutaj.

Nowy Wykaz opłat jest dostępny tutaj.

 

Jeżeli chcesz zostać operatorem, tutaj znajduje się wyszukiwarka ośrodków szkoleniowych.

 

Jeżeli chcesz otworzyć ośrodek szkoleniowy, potrzebne informacje znajdziesz w Części 3 Regulaminu.

 

Jeżeli jesteś operatorem i chciałbyś wymienić swoją papierową książkę operatora na nowy wzór w formie plastikowej karty, potrzebne informacje znajdziesz w Części 9 Regulaminu.

 

Jeżeli chcesz zostać egzaminatorem, tutaj  znajduje się treść ogłoszenia rekrutacyjnego.