Historia

Instytut powstał w 1951 roku jako instytut naukowo-badawczy resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych i działał pod nazwą Instytut Organizacji i Mechanizacji Budownictwa. Od dnia 1 stycznia 1973 roku, po włączeniu Zakładu Badań i Doświadczeń ZREMB, funkcjonował jako Instytut Mechanizacji Budownictwa. W roku 1986, po połączeniu z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Kruszyw, dotychczasowa działalność Instytutu została rozszerzona o nową dziedzinę - górnictwo skalne.

Nazwa Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego została przyjęta z dniem 1 października 1986 r.

W roku 2002 do struktur organizacyjnych Instytutu włączono dwa Instytuty: Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej oraz Instytut Gospodarki Odpadami. Kolejna konsolidacja nastąpiła w lipcu 2007 roku i dotyczyła włączenia do struktur organizacyjnych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn „TEKOMA” oraz Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego „KOPROTECH”.

Z dniem 1 kwietnia 2019 roku, na mocy Ustawy z dnia 21 lutego 2019 roku o Sieci Badawczej Łukasiewicz, IMBiGS stał się Instytutem Sieci i obecnie funkcjonuje pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Od początku istnienia Łukasiewicz - IMBiGS uczestniczył aktywnie w działaniach na rzecz rozwoju kraju. W swojej ponad sześćdziesięcioletniej historii Instytut brał udział we wszystkich etapach odbudowy i tworzenia polskiego przemysłu maszyn budowlanych
i rozwoju eksportu a także współtworzył najważniejsze projekty produkcyjne w obszarze maszyn budowlanych, szczególnie do robót ziemnych oraz maszyn, urządzeń i technologii w obszarze górnictwa skalnego. Prace badawcze i naukowe przeprowadzone w Instytucie  pozwoliły - między innymi - na modernizację konstrukcji maszyn i urządzeń dla budownictwa i górnictwa skalnego, wdrożenie do produkcji nowych urządzeń i maszyn oraz opracowanie nowatorskich technologii, dotyczących produkcji i uszlachetniania surowców mineralnych, a także związanych z gospodarką odpadami i recyklingiem odpadów na produkty użyteczne.

Z udziałem Instytutu zorganizowano w Polsce system szkolenia operatorów maszyn budowlanych i drogowych. Do dnia dzisiejszego Łukasiewicz - IMBiGS jest jego koordynatorem.

Obchody 60-lecia Instytutu