Misja

Misją instytutu jest prowadzenie badań podstawowych i stosowanych w dziedzinie mechanizacji, budownictwie, górnictwie skalnym oraz ochronie środowiska.