Automatyzacja Produkcji

Automatyzacja Produkcji
Automatyzacja Produkcji

Projektujemy, wykonujemy oraz wdrażamy unikatowe stanowiska montażowe, linie technologiczne do automatyzacji produkcji:
automaty montażowe, nitownice, programowanie sterowników PLC, budowa szaf sterowniczych, frezowanie CNC, toczenie, szlifowanie itp.

 

Jako doświadczony zespół od wielu lat projektujemy, budujemy i wdrażamy specjalne maszyny, stanowiska, urządzenia i linie technologiczne do automatyzacji procesów produkcyjnych.

Specjalizujemy się w automatyzacji montażu dla indywidualnych i jednostkowych potrzeb zakładów produkcyjnych i przemysłowych. Zdobyte doświadczenie projektowe i wdrożeniowe pozwala nam na podejmowanie złożonych i trudnych wyzwań w zależności od wymagań i potrzeb rynku.

Bazujemy na wiedzy i doświadczeniu, które zdobywaliśmy pracując w zespołach Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA oraz Ośrodka Badawczo-Konstrukcyjnego KOPROTECH. Zarówno Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA oraz Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny KOPROTECH od dnia 1 lipca 2007 roku zostały włączone w struktury Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Z dniem 1 kwietnia 2019 roku powstaje Sieć Badawcza Łukasiewicz, do której został włączony Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Obecnie w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego funkcjonuje Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji. 

W ra­mach dotych­czas prowa­dzonych prac w obszarze automatyzacji produkcji opracowaliśmy wiele unikatowych rozwiązań automatyzujących procesy produkcyjne, które zo­stały wdro­żone w zakładach przemy­słowych reprezen­tujących różne obszary prze­mysłu, tj.:

 • automatyzacja przemysłu motory­zacyjnego, np.:
  • urządzenie do montażu zawiasów do drzwi samochodów osobowych,
  • stanowisko montażowe tłoków hamulcowych,
  • stanowisko do montażu linek przesuwu siedzeń samochodów osobowych,
  • stanowisko do montażu anten samochodowych,
  • stanowisko do montażu zespołu tłoka pompy hamulcowej.
    
 • automatyzacja przemysłu ma­szy­nowego, np.:
  • automatyczne stanowisko do montażu kołków rozporowych,
  • automatyczne stanowisko do montażu wkrętów farmerskich,
  • automatyczne stanowisko do montażu nakrętki z uszczelką piankową,
  • automatyczne stanowisko do montażu nakrętek.
    
 • automatyzacja prze­mysłu gospo­darstwa domo­wego, np.:
  • stanowisko kontrolne do badań eksploatacyjnych sprzętu gospodarstwa domowego,
  • urządzenie do automatycznego montażu bezpiecznych nakrętek, z dwoma rodzajami uszczelek.
    
 • automatyzacja przemysłu elektroinstala­cyjnego, np.:
  • automatyczne stanowisko do produkcji listew łączeniowych,
  • stanowisko do nitowania końcówek przewodów elektrycznych.
    
 • automatyzacja prze­mysłu far­ma­ceutycznego, np.:
  • automatyczne stanowisko do montażu filtrów w komorach infuzyjnych do przetłaczania płynów,
  • automatyczne stanowisko do montażu strzykawek dwuczęściowych jednorazowego użytku,
  • automatyczne stanowisko do osadzania filtrów w końcówkach pipet do badań laboratoryjnych.
    
 • automatyzacja przemysłu spożywczego i kosme­tycznego,
 • automatyzacja bu­dow­nictwa oraz w wielu in­nych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
tel. 22 815 83 20
e-mail: automatyzacja@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

Powiązane aktualności