Nagrody i medale

 • Pneumatyczna przenośna nitownica obwiedniowa

  1. Złoty medal na 61. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii INNOVA'2012, Bruksela, listopad 2012
  2. Srebny medal na Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, Katowice, październik 2012
  3. Srebny medal na 110. Miedzynarodowym salonie Wynalazczości CONCOURS-LEPINE, Paryż, maj 2012
 • Adaptacyjna głowica dwustemplowa do nitowania o złożonym ruchu stempla

  1. Złoty medal IV Warszawskiej Wystawie Innowacji, Warszawa, październik 2010
  2. Złoty medal na Targach Innowacje-Technologie-Maszyny Polska, Poznań, czerwiec 2009