Certyfikacja

W obszarze Budownictwo Instytut prowadzi certyfikację wyrobów, zakładowej kontroli produkcji oraz systemów zarządzania jakością w obszarze maszyn, wyrobów budowlanych oraz robót drogowych.

Zakres działalności jednostki certyfikacyjnej w obszarze Budownictwo:

 • certyfikacja maszyn i urządzeń budowlanych
   
 • certyfikacja wyrobów budowlanych
   
 • certyfikacja zakładowej kontroli produkcji
  • kruszyw
  • mieszanek mineralno-asfaltowych
  • emulsji asfaltowych
  • asfaltów drogowych i modyfikowanych
  • wyrobów betonowych
  • wyrobów ceramicznych
  • elastycznych wyrobów wodochronnych
  • barier geosyntetycznych
    
 • certyfikacja systemów zarządzania jakością w organizacjach zajmujących się:
  • przeróbką i wydobyciem kruszyw
  • produkcją wyrobów betonowych i ceramicznych
  • produkcją mieszanek mineralno-asfaltowych
  • produkcją asfaltów, asfaltów modyfikowanych, emulsji asfaltowych itp.
  • produkcją i eksploatacją maszyn roboczych
  • produkcją i eksploatacją konstrukcji tymczasowych
  • wynajmem maszyn budowlanych i drogowych
  • prowadzeniem robót drogowych

Przejdź do szczegółowego zakresu działalności certyfikacyjnej Instytutu  więcej >>