Kontakt

Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji
Kierownik Centrum: Kazimierz Rychlik

tel. 22 853 21 77, tel. 22 853 97 26
tel. kom. 727 433 232
e-mail: kazimierz.rychlik@imbigs.lukasiewicz.gov.pl

 • konstrukcje ROPS, FOPS i TOPS chroniące operatora maszyny
 • konstrukcje RSPS chroniące operatora samojezdnych maszyn górniczych (SMG)
 • rury z betonu niezbrojonego, zbrojonego włóknem szklanym i żelbetowe
 • studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego włóknem szklanym i żelbetowe
 • deskowania
 • maszyny budowlane i urządzenia użytkowane na placu budowy oraz w zakładach przeróbki surowców skalnych
 • maszyny wyspecyfikowane w art.12 Dyrektywy UE 2000/14/EC:
  • dźwigi budowlane do transportu towarów napędzane silnikiem spalinowym,
  • maszyny do zagęszczania - tylko walce wibracyjne i niewibracyjne, płyty wibracyjne i wibracyjne ubijaki
  • agregaty sprężarkowe (< 350 kW)
  • ręczne kruszarki do betonu i młoty napędzane
  • wyciągarki budowlane (napędzane silnikiem spalinowym)
  • spycharki (< 500 kW)
  • wywrotki (< 500 kW)
  • koparki hydrauliczne lub linowe (< 500 kW)
  • koparkoładowarki (< 500 kW)
  • równiarki (< 500 kW)
  • zmechanizowane hydrauliczne przetwornice ciśnienia,
  • ugniatarki wysypiskowe, typu ładowarkowego z łyżką (< 500 kW)
  • kosiarki do trawy - z wyłączeniem sprzętu rolnego i leśnego, urządzeń wielofunkcyjnych, z podstawowym, układem napędowym , który ma zainstalowaną moc większą niż 20 kW
  • przycinarki do trawników / przycinarki krawędziowe do trawników
  • wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym, z przeciwwagą - z wyłączeniem innych wózków podnośnikowych z przeciwwagą, jak jest to podane w Załączniku 1, punkt 36, drugie zastrzeżenie; z obciążeniem nominalnym nie większym niż 10 ton
  • ładowarki (< 500 kW)
  • redlice motorowe (< 3kW), wykończarki do nawierzchni - z wyjątkiem wykończarek wyposażonych w listwę do intensywnego zagęszczania
  • agregaty prądotwórcze (< 400kW)
  • agregaty spawalnicze
 • maszyny wyspecyfikowane w art. 13 Dyrektywy UE 2000/14/EC (z wyjątkiem żurawi wieżowych):
  • podest ruchomy z silnikiem spalinowym
  • wycinarki krzaków
  • dźwig budowlany towarowy z silnikiem elektrycznym
  • pilarki taśmowe dla potrzeb budownictwa
  • stołowe pilarki tarczowe dla potrzeb budownictwa
  • przenośne pilarki łańcuchowe
  • pojazdy do wysokociśnieniowego spłukiwania i wysysania
  • maszyny do zagęszczania - tylko ubijaki eksplozyjne
  • mieszarki do betonu lub zaprawy murarskiej
  • wyciągarki budowlane z silnikiem elektrycznym
  • pompy do betonu i agregaty tynkarskie
  • przenośniki taśmowe
  • urządzenia chłodzące na pojazdach
  • wiertnice
  • urządzenia do załadunku i rozładunku silosów lub cystern samochodowych
  • kontenery do odzysku szkła
  • ręczne kosiarki do trawy - podcinarki krawędziowe do trawy
  • przycinarki do żywopłotu
  • wysokociśnieniowe maszyny do spłukiwania
  • wysokociśnieniowe maszyny wodno-strumieniowe
  • młoty hydrauliczne
  • wycinarki do fug
  • dmuchawy do liści
  • zbierarki do liści
  • wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym, z przeciwwagą (z wyłączeniem innych wózków podnośnikowych z przeciwwagą, jak jest to zdefiniowane w Załączniku 1, punkt 36, drugie zastrzeżenie – z nominalnym obciążeniem nie większym niż 10 ton)
  • samojezdne kontenery na odpady
  • wykończarki do nawierzchni wyposażone w listwę do intensywnego zagęszczania
  • urządzenia do palowania
  • układarki do rur
  • maszyny gąsienicowe do pracy na śniegu
  • agregaty prądotwórcze (400 kW)
  • zamiatarki zmechanizowane
  • pojazdy do zbierania odpadków
  • drogowe maszyny frezujące
  • spulchniarki
  • strzępiarki / wiórownice
  • maszyny do usuwania śniegu z wirującymi narzędziami, samojezdne, z wyłączeniem osprzętów
  • pojazdy z urządzeniem wysysającym
  • koparki do rowów
  • mieszarki samochodowe
  • zespolone pompy wodne, nie do używania pod wodą
 • zawiesia
 • instalacje elektryczne w maszynach i urządzeniach
 • drabiny, badania drabin
 • mieszarki do zapraw, badania mieszarek do zapraw
 • tuleje kartonowe (szalunki kartonowe), badania tulei kartonowych (szalunków kartonowych)
 • betoniarki, badania betoniarek
 • betoniarki samochodowe, badania betoniarek samochodowych
 • betonownie, badania betonowni
 • podajniki do betonu, badania podajników do betonów
 • pompy do betonu, badania pomp do betonu
 • pompy do zapraw, badania pomp do zapraw
 • podajniki mieszanek suchych (silomaty), badania podajników mieszanek suchych (silomatów)
 • wibroprasy, badania wibropras
 • pustaczarki, badania pustaczarek
 • pojemniki przestawne do transportu mieszanki betonowej, badania pojemników przestawnych do transportu mieszanek betonowych
 • zbiorniki do składników mieszanki, badania zbiorników do składników mieszanki
 • przecinarki do betonu, badania przecinarek do betonu
 • zacieraczki do betonu, badania zacieraczek do betonu
 • frezarki do betonu, badania frezarek do betonu
 • listwy wibracyjne, badania listew wibracyjnych
 • wibratory pogrążane, badania wibratorów pogrążanych
 • agregaty tynkarskie, badania agregatów tynkarskich
 • agregaty malarskie, badania agregatów malarskich
 • aparaty natryskowe, badania aparatów natryskowych
 • szlifierki do parkietu, badania szlifierek do parkietu
 • wózki jezdniowe, badania wózków jezdniowych
 • wózki podnośnikowe, badania wózków podnośnikowych
 • wózki prowadzone, badania wózków prowadzonych
 • wózki ręczne, badania wózków ręcznych
 • wózki platformowe, badania wózków platformowych
 • wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem, badania wózków widłowych ze zmiennym wysięgiem
 • pojazdy elektryczne naładowne, badania pojazdów elektrycznych naładownych
 • pojazdy elektryczne osobowe, badania pojazdów elektrycznych osobowych
 • sprężarki powietrza, badania sprężarek powietrza
 • osadzaki prochowe, badania osadzaków prochowych
 • osadzaki gazowe, badania osadzaków gazowych
 • okucia budowlane, badania okuć budowlanych
 • sprzęt rekreacyjny, badania sprzętu rekreacyjnego
 • i inne

Zakład Konstrukcji Tymczasowych
tel. 22 853 97 55

 • rusztowania systemowe robocze ramowe
 • rusztowania systemowe robocze modułowe
 • rusztowania systemowe robocze przejezdne
 • rusztowania rurowo-złączkowe
 • deskownia
 • tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków
 • podpory stropowe
 • dźwigary do deskowań
 • regały magazynowe
 • tymczasowe systemy trybun i zadaszeń
 • inne konstrukcje tymczasowe:
  • rusztowania drewniane
  • ambony myśliwskie
  • konstrukcje reklamowe
  • rusztowania kozłowe
  • i inne