Nagrody i medale

 • Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi

  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, wspólnie z NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne, został zwycięzcą jubileuszowego, 20. Konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod poatronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskując dwie nagrody:

  • nagrodę główną – w kategorii Produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy - marzec 2018
  • nagrodę specjalną – za Produkt w obszarze ekoinnowacji - marzec 2018

  za: 

  "Technologię zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa"

 • Sposób unieszkodliwiania i zagospodarowania niebezpiecznych odpadów z instalacji spalania i mułów po flotacji rud metali nieżelaznych w produkcji kruszywa lekkiego dla budownictwa

  1. Złoty medal na "2015 Taipei Int'l Invention Show&Technomart" - z tematu pracy: Sposób unieszkodliwiania i utylizacji pyłów  z instalacji spalania i mułów z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierających substancje niebezpieczne, w procesie produkcji kruszywa lekkiego dla budownictwa, Taipei, listopad 2015
  2. Srebrny medal na 63. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii INNOVA’2014, Bruksela, listopad 2014
  3. Nagroda ECO Grand Prize przyznana przez Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA podczas 65. Międzynarodowych Targów Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014, Norymberga, listopad 2014
  4. Srebrny medal na 12. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Nowych Pomysłów, Produktów i Technologii ARCA 2014, Zagrzeb, październik 2014
 • Termiczna metoda przekształcania osadów ściekowych w lekkie kruszywa dla budownictwa

  W części wydarzeń zgłaszana jako "Sposób otrzymywania kruszywa lekkiego z odpadów komunalnych i przemysłowych"

  1. Specjalna nagroda na Taipei International Invention Show&TechnoMart, Taipei, wrzesień 2012
  2. Wyróznienie Stowarzyszenia Russian House podczas Taipei International Invention Show&TechnoMart, Taipei, wrzesień 2012
  3. Srebrny medal Targów iENA 2010 (Ideen-Erfindungen-Neuheiten), Norymberga, październik 2010
  4. Specjalna nagroda Korea Invention Promotion Association przyznana na Targach iENA 2010, Norymberga, październik 2010
  5. Medal przyznany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców IFIA podczas 38. Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa, kwiecień 2010
  6. Srebrny medal na 38. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów, Genewa, kwiecień 2010
  7. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009
  8. Tytuł "Lider Innowacji 2009", Katowice, wrzesień 2009
  9. Złoty medal na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS2009, Warszawa, czerwiec 2009
  10. Złoty medal na 107. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2009
  11. Tytuł EURO LIDER 2009, Rzeszów, maj 2009
  12. Tytuł LIDER RYNKU 2009, Rzeszów, maj 2009
  13. Złoty medal na 57. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA'2008, Bruksela,  listopad 2008
 • Technologia wykonywania kompozytowych płyt dla budownictwa z odpadów opakowaniowych

  1. Brązowy medal na targach IWIS 2010, Warszawa, październik 2010
  2. Brązowy medal na 109. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2010
  3. Medal z wyróżnieniem na Ogólnopolskich Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG, Katowice, kwiecień 2010
  4. Tytuł "Lider Innowacji 2010", Katowice, kwiecień 2010
  5. Srebrny medal na 58. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2009, Bruksela, listopad 2009
 • Innowacyjna hydrauliczna pionowa wiertnica wielozadaniowa H30G do robót hydrogeologicznych i inżynieryjnych

  1. Złoty medal na 58. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA’2009, Bruksela, listopad 2009
  2. Tytuł „Lider Innowacji 2009”, wspólnie z Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym „WAMET”, Katowice, wrzesień 2009
  3. Brązowy medal na 107. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine”, Paryż, maj 2009
 • Ekologiczne modułowe wózki użytkowe z napędem elektrycznym

  1. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, wrzesień 2009
  2. Srebrny medal na 57. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA’2008  (wspólnie z przedsiębiorstwem MELEX A&D Tyszkiewicz), Bruksela, listopad 2008
 • Innowacyjna technologia produkcji eko-impregnatu z odpadów chalcedonitowych

  1. Srebrny medal na III Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS2009, Warszawa, czerwiec 2009
  2. Złoty medal i dyplom Irańskiego Instytutu Wynalazców i Badaczy (FIRI) na Międzynarodowych Targach Wynalazków w Seulu, grudzień 2008
  3. Brązowy medal na VI Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Szanghaj, październik 2008
  4. Tytuł „Lider Innowacji 2008”, Katowice, czerwiec 2008
  5. Srebrny Medal na 106. Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „Concours-Lepine” w Paryżu, maj 2008
  6. Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze na XV Krajowej Wystawie/Giełdzie Wynalazków, Warszawa, marzec 2008
  7. Złoty medal na 56. Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA’2007, Bruksela, listopad 2007
  8. Nagroda Rządowej Agencji Ochrony Innowacji i Własności Intelektualnej Rep. Mołdawii przyznana na 56.Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii EUREKA’2007, Bruksela, listopad 2007
  9. Wyróżnienie w konkursie o złoty medal podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich „Nauka dla Gospodarki”, Poznań, czerwiec 2007