Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń technicznych

Zakład Konstrukcji Tymczasowych oferuje diagnozowanie, analizę i propozycje rozwiązań  złożonych problemów bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych  z uwzględnieniem kontekstu  wielowymiarowej interdyscyplinarnej przestrzeni, w której  niezawodność obiektów technicznych współistnieje i wiąże się  z niezawodnością człowieka, psychologią i biomechaniką człowieka, medycyną i ekonomią.

Zakład Konstrukcji Tymczasowych prowadzi działalność w następujących obszarach:

  • Realizacja  projektów naukowo-badawczych w zakresie BHP przy eksploatacji urządzeń technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokości i  na rusztowaniach.
  • Przeprowadzanie analiz ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w rożnych branżach zawodowych, za pomocą  metod probabilistycznych i wskaźnikowych.
  • Wykonywanie ekspertyz powypadkowych w zakresie BHP.
  • Projektowanie  systemów zarządzania BHP w przedsiębiorstwach.
  • Działalność szkoleniową  na różnych poziomach kompetencji osób zatrudnionych przy montażu i eksploatacji urządzeń technicznych.