Izolacje budowlane

Oddział zamiejscowy Instytutu w Katowicach kontynuuje działania założonego w 1950 roku Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej, który od dnia 1 marca 2013 roku został włączony w struktury Instytutu.

 

 

 

Badania i rozwój

 • prowadzenie prac badawczych z zakresu transportu ciepła
 • prowadzenie prac badawczych w obszarze materiałów i wyrobów budowlanych, w szczególności z zakresu izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej oraz izolacji cieplnej 

Działalność usługowa

 • wdrażanie nowych technologii w obszarze materiałów i wyrobów budowlanych, w szczególności z zakresu hydroizolacji i termoizolacji
 • opracowywanie opinii i ekspertyz z zakresu własności i zastosowań surowców i materiałów budowlanych w budownictwie
 • prowadzenie szkoleń w zakresie własności i zastosowań surowców i materiałów budowlanych oraz wymagań i oceny wyrobów budowlanych
 • prowadzenie szkoleń dotyczących obowiązujących przepisów Unii Europejskiej w zakresie izolacji budowlanych
 • udzielanie Ocen Technicznych przez Zespół ds. Ocen Technicznych w odniesieniu do wyrobów termo- i hydroizolacyjnych oraz włókno-cementowych + informacje dotyczące ocen technicznych
 • certyfikacja zgodności wyrobów i Zakładowej Kontroli Produkcji - oznakowanie wyrobu znakiem CE, znakiem budowlanym, dobrowolna certyfikacja zgodności, oznakowanie wyrobów do izolacji cieplnej znakiem CEN Keymark przez Centrum Jakości i Certyfikacji

Laboratorium Materiałów Budowlanych "IZOLACJA"

 • prowadzenie badań laboratoryjnych surowców i materiałów budowlanych w pełnym zakresie wymagań norm i przepisów krajowych i Unii Europejskiej
 • pobór próbek surowców i materiałów budowlanych, w tym dla potrzeb ich oceny, postępowania o wydanie oceny technicznej certyfikacji
 • badania akustyczne, chemiczne, ogniowe, mechaniczne, fizyczne i promieniowania  surowców i materiałów budowlanych
  więcej >>

 

Centrum Zrównoważonej 
Gospodarki Surowcami i Wyrobami

Kierownik: dr Artur Miros
al. Korfantego 193A, 40-157 Katowice
tel/fax 32 258 35 53
tel. kom. 605-330-250
e-mail: artur.miros@imbigs.lukasiewicz.gov.pl