Maszyny i urządzenia budowlane

Od wielu lat wykonywane w Instytucie prace naukowo-badawcze z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn dotyczą tematyki związanej z maszynami roboczymi i urządzeniami stosowanymi w budownictwie.

 

 

 

 

Badania i rozwój

W ramach działalności naukowo-badawczej i rozwojowej Instytutu w obszarze Budownictwo prowadzimy:

 • prace dotyczące podstaw konstrukcji maszyn, są to głównie prace o charakterze teoretycznym
 • prace konstrukcyjne, w których wykorzystywane są wyniki prac podstawowych,
 • badania eksperymentalne związane z dwoma wyżej wymienionymi obszarami działania
 • obliczeniami do prac naukowo-badawczych, teoretycznych i odnoszących się do opracowania wyników pomiarów, przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej, głównie MES
 • prace dotyczące drgań wykorzystywanych w procesach technologicznych maszyn budowlanych i górniczych
 • badania ergonomiczne w zakresie wymiarów geometrycznych oraz obciążeń oddziaływujących na operatora lub użytkownika
 • badania drgań i hałasu działających na ludzi obsługujących maszyny budowlane oraz ocena ich oddziaływania ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi;
 • prace związane z automatyzacją procesów technologicznych

Wyposażenie badawcze

W powyższych pracach wykorzystujemy specjalnie zaprojektowane przez nas stanowiska badawcze.  Przeznaczone są one m.in. do badania konstrukcji ochronnych wszelkich maszyn i urządzeń, trójwymiarowy manekin wraz z laserowym teodolitem do wyznaczania bazowego punktu siedziska operatora, do kompleksowych pomiarów rozmieszczenia elementów sterujących oraz do pomiarów widoczności na stanowiskach operatorów maszyn i urządzeń budowlanych, badania stateczności maszyn itp.

Wykaz stanowisk badawczych Laboratorium Maszyn i Konstrukcji   zobacz >>

Działalność w ramach projektów

Uczestniczmy w realizacji różnorodnych projektów celowych, badawczych, rozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP. Wykaz zrealizowanych projektów prezentujemy w sekcji Projekty obszaru Budownictwo.

Chętnie współpracujemy przy innowacyjnych projektach związanych z:

 • automatyzacją produkcji i montażu,
 • budową i eksploatacją maszyn i urządzeń budowlanych

Działalność usługowa

 • prace w zakresie konstruowania maszyn ziemnych i górniczych i ich elementów
 • prace związane z automatyzacją procesów technologicznych
 • pomiary obciążeń maszyn, takich jak:
  • naprężenia statyczne i dynamiczne
  • ciśnienia, naciski na podłoże i szyny
 • pomiary przemieszczeń kątowych i liniowych
 • ocena wytrzymałości elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń na etapie:
  • konstruowania
  • weryfikacji doświadczalnej prototypu
  • eksploatacji
 • badania konstrukcji ochronnych operatorów maszyn budowlanych typu ROPS/FOPS/TOPS
 • badania systemów deskowań, systemów zabezpieczeń w zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa montażu i eksploatacji
 • badania obciążeń maszyn budowlanych metodą tensometrii elektrooporowej, a w szczególności badania:
  • naprężeń w konstrukcjach maszyn w warunkach pracy eksploatacyjnej
  • nacisków i stateczności maszyn na kołach stalowych np. żurawie budowlane na kołach ogumionych np. żurawie przejezdne i na gąsienicach np. koparki
  • sił uciągu, nacisków na elementy sterownicze itp.
  • widm obciążeń maszyn z ciągłą rejestracją położenia poszczególnych elementów osprzętu
 • oceny bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, w tym na potrzeby certyfikacji,
 • badania drgań i hałasu działających na ludzi obsługujących maszyny budowlane oraz ocena ich oddziaływania ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi
   

Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji
Kierownik Centrum: Kazimierz Rychlik
tel. 22 853 21 77, tel. 22 853 97 26
tel. kom. 727 433 232
e-mail: kazimierz.rychlik@imbigs.lukasiewicz.gov.pl