Mechanizacja budownictwa

W zakresie mechanizacji budownictwa Instytut prowadzi działalność nie tylko w obszarze naukowo-badawczym i badań laboratoryjnych, realizuje również projekty własne oraz z przedsiebiorstwami, jak również działalność usługową.

 

 

 

 

Badania i rozwój

Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe obejmujące:

 • obszar mechanizacji robót wykończeniowych i instalacyjnych oraz wytwarzania, transportu i układania mieszanki betonowej
 • własności reologiczne cieczy stosowanych w budownictwie
 • procesy produkcji, transportu, podawania, układania i zagęszczania mieszanki betonowej, w tym badania maszyn stosowanych w wymienionych procesach
 • narzędzia, maszyny i urządzenia do robót wykończeniowych i instalacyjnych w zakresie charakterystyk technicznych i eksploatacyjnych
 • wózków jezdniowych napędzanych w zakresie charakterystyk technicznych i eksploatacyjnych

Wyposażenie badawcze

W powyższych pracach wykorzystujemy specjalnie zaprojektowane przez nas stanowiska badawcze.  Przeznaczone są one m.in. do badania osadzaków, stateczności maszyn, badań trakcyjnych pojazdów, hamulcówi, badań widoczności z kabin, do badania drabin różnych typów, a także sprzętu sportowo-rekreacyjnego, w tym elementów wyposażenia placów zabaw.

Wykaz stanowisk badwaczych Laboratorium Maszyn i Konstrukcji   zobacz >>

Działalność w ramach projektów

Uczestniczym w realizacji różnorodnych projektów celowych, badawczych, rozwojowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych we współpracy z przędsiębiorstwami w sektora MŚP. Wykaz zrealizowanych projektów prezentujemy w sekcji Projekty obszaru Budownictwo.

Chętnie współpracujemy przy innowacyjnych projektach związanych z:

 • technologiami i maszynami branży betonowej
 • pojazdami elektrycznymi różnych typów: rekreacyjnymi, użytkowymi, przemysłowymi
 • maszynami do prac inżynieryjnych i geotechnicznych

Działalność usługowa

 • przygotowywanie i opracowywanie ekspertyz technicznych
 • opracowywanie opinii o innowacyjności produktowej i technologicznej
 • badania zlecone z przemysłu
 • różnorodne prace z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAE,
  w tym obliczenia wytrzymałościowe MES
 • analizy ergonomiczne na etapie modeli komputerowych

Centrum Maszyn Roboczych i Automatyzacji Produkcji
Kierownik Centrum: Kazimierz Rychlik

tel. 22 853 21 77, tel. 22 853 97 26
tel. kom. 727 433 232
e-mail: kazimierz.rychlik@imbigs.lukasiewicz.gov.pl