Rusztowania i deskowania

Zajmujemy się problematyką rusztowań już od początku swojego istnienia. W latach 70 ubiegłego wieku prowadzono prace badawcze poświęcone problematyce rusztowań rurowo-złączkowych, a od połowy lat 90 rozpoczęto w Łukasiewicz-IMBiGS prace naukowo-badawcze z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji rusztowań systemowych. Wieloletnie doświadczenie pozwala na prowadzenie działalności naukowo-badawczej w szerokim zakresie problematyki konstrukcji tymczasowych, w szczególności rusztowań, obejmującej badania wytrzymałościowe i eksploatacyjne, bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo montażu i demontażu oraz eksploatacji.

W zakresie naszej działalności znajdują się następujące konstrukcje:

 • rusztowania systemowe robocze - systemy ramowe, systemy modułowe, systemy rusztowań przejezdnych
 • rusztowania rurowo-złączkowe
 • rusztowania podporowe
 • podpory stropowe, dźwigary do deskowań
 • deskowania
 • tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków
 • regały magazynowe
 • tymczasowe systemy trybun i zadaszeń
 • inne konstrukcje tymczasowe: rusztowania drewniane, ambony myśliwskie, konstrukcje reklamowe, rusztowania kozłowe itp.

Zakres badań, obliczeń i ekspertyz obejmuje elementy ww. konstrukcji i urządzeń, badania połączeń elementów oraz całych konstrukcji.

Badania i rozwój

Prowadzimy działalność w następujących obszarach:

 • prace teoretyczne dotyczące konstrukcji prętowych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji z połączeniami podatnymi i z luzami
 • prace teoretyczne dotyczące konstrukcji rusztowań systemowych, rurowo- złączkowych i innych konstrukcji tymczasowych stosowanych w budownictwie oraz bezpieczeństwa ich użytkowania
 • badania eksperymentalne związane z dwoma wyżej wymienionymi obszarami działania

Działalność usługowa

Nasza oferta obejmuje:

 • badania rusztowań i innych konstrukcji tymczasowych w zakresie konstrukcji i bezpieczeństwa montażu, eksploatacji dla potrzeb certyfikacji, zgodnie z zakresem akredytacji
 • obliczenia statyczne konstrukcji tymczasowych przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej
 • prace badawcze i aplikacyjne w zakresie systemów monitorowania stanu technicznego obiektów budowlanych
 • badania będące podstawą certyfikacji rusztowań i innych konstrukcji tymczasowych w zakresie dobrowolnego znaku bezpieczeństwa „B” oraz  zgodności rusztowań lub ich elementów z wymaganiami norm PN-EN w szczególności norm serii PN-EN 12811 i PN-EN 12810

 

Zakład Konstrukcji Tymczasowych