Certyfikacja systemów zarządzania

Łukasiewicz-IMBiGS prowadzi certyfikację systemów zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 w ramach posiadanej akredytacji PCA nr AC O92, a poza zakresem akredytacji certyfikację systemów zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001 oraz certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według PN ISO 45001.

 

Wprowadzenie wymienionych systemów zarządzania przez organizacje jest dobrowolne i zarówno w Polsce jak i w innych państwach nie podlega regulacjom prawnym. Jednakże, firmy posiadające wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania odnoszą korzyści związane z uporządkowaniem prowadzonych w nich procesów oraz lepszym wizerunkiem na rynku.

Procesy certyfikacji systemów zarządzania prowadzi Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Warszawie.

Centrum Jakości i Certyfikacji jest przygotowany do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach zajmujących się:

  • wydobyciem i przeróbką kruszyw
  • produkcją mieszanek mineralno-asfaltowych  
  • produkcją asfaltów, asfaltów modyfikowanych, emulsji asfaltowych itp.
  • produkcją i eksploatacją maszyn roboczych
  • wynajmem maszyn budowlanych i drogowych
  • prowadzeniem robót drogowych

Do pobrania: