Certyfikacja wyrobów

Łukasiewicz-IMBiGS Centrum Jakości i Certyfikacji prowadzi certyfikację zgodności wyrobów w dwóch lokalizacjach (w Warszawie i w Katowicach).

Zgodnie z posiadanymi kompetencjami oferujemy następujące rodzaje certyfikacji zgodności wyrobów:


Certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu wg systemu 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (oznakowanie CE)

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Katowicach zgodnie z zakresem notyfikacji nr 1454 dla następujących wyrobów budowlanych:

 • membran
 • wyrobów gipsowych
 • wyrobów do izolacji cieplnej

Certyfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobu wg krajowego systemu 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (oznakowanie znakiem budowlanym)

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Katowicach zgodnie z zakresem akredytacji AC 002 dla następujących wyrobów budowlanych:

 • wyrobów i zestawów wodochronnych do nawierzchni mostowych
 • membran
 • materiałów termoizolacyjnych

Certyfikacja wyrobów w ramach oceny zgodności z dyrektywami nowego podejścia

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Warszawie zgodnie z zakresem notyfikacji nr 1454 dla następujących dyrektyw:

 • dyrektywa 2006/42/EC dotycząca bezpieczeństwa maszyn i urządzeń
  - procedura badania typu WE – zgodnie z zał. IX dyrektywy
  - procedura pełnego zapewnienia jakości  – zgodnie z zał. X dyrektywy
 • dyrektywa 2000/14/EC dotycząca emisji hałasu
  - procedura wewnętrzne kontroli produkcji z oceną dokumentacji technicznej i okresową kontrolą – zgodnie z zał. VI dyrektywy 
  - procedura weryfikacji jednostkowej – zgodnie z zał. VII dyrektywy
  - procedura całościowego zapewnienia jakości  – zgodnie z zał. VIII dyrektywy

 Dobrowolna certyfikacja zgodności wyrobów. 

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w dwóch lokalizacjach: w Warszawie i w Katowicach, w ramach posiadanej akredytacji AC 002 oraz poza akredytacją. Zakres wyrobów dla których oferowana jest certyfikacja określony jest w informacjach na temat zasad dobrowolnej certyfikacji wyrobów oraz wyrobów do izolacji cieplnej dostępnych do pobrania na dole strony.


​Dobrowolna certyfikacja wyrobów na znak bezpieczeństwa B

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Warszawie poza akredytacją. Zakres wyrobów dla których oferowana jest certyfikacja określony jest w informacji dotyczącej dobrowolnej certyfikacji wyrobów na znak „B” dostępnej do pobrania na dole strony.


​Certyfikacja wyrobów do izolacji cieplnej na znak CEN Keymark

Procesy certyfikacji prowadzone są przez Centrum Jakości i Certyfikacji w lokalizacji w Katowicach poza akredytacją. Zakres wyrobów dla których oferowana jest certyfikacja określony jest w informacji dotyczącej dobrowolnej certyfikacji wyrobów na znak Keymark dostępnej do pobrania na dole strony.


Materiały do pobrania:

Informacja na temat zasad certyfikacji wyrobów w zakresie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (oznakowanie CE)

Informacja na temat zasad certyfikacji wyrobów w zakresie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w systemie krajowym (oznakowanie znakiem budowlanym)

Informacja na temat zasad oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektywy maszynowej

Informacja na temat zasad oceny zgodności wyrobów z wymaganiami dyrektywy hałasowej

Informacja na temat zasad dobrowolnej certyfikacji wyrobów

Informacja na temat zasad dobrowolnej certyfikacji wyrobów do izolacji cieplnej

Informacja na temat zasad dobrowolnej certyfikacji wyrobów na znak „B”

Informacja na temat zasad dobrowolnej certyfikacji wyrobów na znak Keymark

Formularz wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji (wspólny dla wszystkich naszych usług dotyczących certyfikacji wyrobów i zakładowej kontroli produkcji)