Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji

Ł-IMBiGS Centrum Jakości i Certyfikacji prowadzi certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji w dwóch lokalizacjach (w Warszawie i w Katowicach).

Zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji (AC 002) certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji prowadzona jest w systemie europejskim (oznakowanie CE) i w systemie krajowym (oznakowanie znakiem budowlanym) dla następujących wyrobów budowlanych:

Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie europejskim
(oznakowanie CE)

 • Certyfikacja prowadzona w Warszawie
  - Kruszywa i wypełniacze
  - Mieszanki mineralno-asfaltowe
  - Emulsje asfaltowe
  - Asfalty drogowe
  - Asfalty modyfikowane
  - Elementy murowe
   
 • Certyfikacja prowadzona w Katowicach
  - Geotekstylia
  - Membrany

Certyfikacja zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym
(oznakowanie znakiem budowlanym)

 • Certyfikacja prowadzona w Warszawie
  - Kruszywa i wypełniacze
  - Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno
  - Asfalty
  - Beton towarowy
  - Mieszanki związane cementem
   
 • Certyfikacja prowadzona w Katowicach
  - Wyroby i zestawy wodochronne do nawierzchni mostowych
  - Membrany
  - Materiały termoizolacyjne

 

Materiały do pobrania: